Régi rítusú rorate misék a belvárosban

 

golden_mass_pic_small

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy december 5-én, 12-én és 19-én, tehát az adventi hétfőkön, reggel 6:00 órás kezdettel énekelt “rorate” szentmise lesz a Váci utcai Szent Mihály-templomban, a régi római rítus szerint, a Jézus Szíve mellékoltárnál.

Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal kézi gyertyát!

Régi rítusú szentmisék Mindenszentekkor és Halottak napján

maxresdefault

 

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy Mindenszentekkor (november 1-én) 12 órakor lesz az ünnepélyes szentmise a Szent Mihály templomban, Halottak napján (november 2-án) este 19 órakor kezdődik a szentmise a Szervita téri Szent Anna templomban. Ezen a napon az Istvánffy kamarakórus énekli Costanzo Porta: Missa mortuorum c. darabját. Vezényel: Muntag Lőrinc.

Burke bíboros látogatása Csehországban

Őeminenciája Raymond Leo Burke bíboros októberben látogatást tett Csehországban. Alább közöljük Takács Dénes jánoki plébániai kormányzó atya beszámolóját az eseményről.

*

Raymond Leo Burke bíboros csehországi látogatása

Őeminenciája Raymond L. Burke bíboros, a Máltai Lovagrend patrónusa két polgári társulás meghívására érkezett Csehországba. Elmondása szerint soha nem járt ebben az országban.

A látogatás hivatalos programja 2016 október 12.én, szerdán kezdődött október 15.én, szombaton ért véget. A bíboros kedden érkezett repülővel Prágába, ahol a prágai érsek, Dominik Duka bíboros ünnepi ebéddel fogadta, majd kíséretével a Dél Csehországi Vyssí Brod /ném. Hohenfurth, lat. Altovado/ciszter apátságba utazott. A helyi szerzetesek fokozatosan áttértek a régi rítusra, a Summorum Pontificum megjelenése után kizárólag hagyományos rítus szerint végzik a liturgiát a ciszter misekönyből, amely 1962-ben érvényes volt és a zsolozsmát is a Szent Benedek Regulájában leírt mód szerint éneklik.

Az apátságot 1259ben alapították. Itt található több kincs között IV. Béla magyar király idejében készült feszület, az ún. Zawish-kereszt, amely jegy-ajándék gyanánt került az apátságba, és Csehországban a legféltettebb műkincsek közé tartozik. Az apátság honlapja: http://klastervyssibrod.cz/

A főpapi szentmise október 12.én, szerdán 9 órakor kezdődött. Az aszisztencia a bíboros urat az apátsági templom kapujában fogadta, ahová cappa magnában érkezett. Hagyományos módon zajlott a litugia menete, ahogyan azt az éves Szentkúti zarándoklatról is ismerjük. A ministri sacri feladatait cseh papok és szerzetesek biztosították, a ministránsok pedig a helyi fiatalok és a Szlovákiából érkezett zarándokok közül kerültek ki. A helyi prior, Justin OCist atya felkérésére az első ceremonár e sorok írója, Takács Dénes felvidéki magyar áldozópap volt. A szentmisén a zenei szolgálatot a netolicei Literátske Bratstvo látta el. A főpapi szentmisén 150-200 résztvevő volt, amely hétköznap délelőtt Csehországban igen jó aránynak számít. A helyi plébániatemplomba vasárnapi misére 15-30 hívő jár, az Apátságba a régi rítusú konventmisére 70-90 ember minden vasárnap. A városka plébániatemplomában nincs szembemiséző oltár, a plébános hétköznap régi rítusban misézik, vasárnap cseh nyelven, de versus orientem.

Az alábbi linken látható egy video-felvétel részlet a szentmiséről, az Offertoriumtól a Sanctus-ig.

https://www.youtube.com/watch?v=VmKyR8n-MgI

0102

A szentmise végeztével a České Budejovicei püspök látta vendégül a bíboros urat, majd délután a Dél-Csehországi Egyetemen tartott előadást a bíboros úr: Kitartani Krisztus igazságában: a házasságról, a természeti törvényről és az Egyház tanításáról címmel.

Itt elmondta, hogy az Egyház tanítása változatlan, a bűn bűnnek számít, és az érvényes házasság felbonthatatlan, valamint, aki tartósan bűnben él, nem járulhat szentségekhez.

Október 13.án a bíboros úr Brno-ba utazott tovább, Brünnbe, ahol „Az élet evangéliuma és az új evangelizáció“ címmel tartott előadást az egyik egyetemen, egy konferencia keretében, amely az élet védelméről szólt a fogantatástól kezdve.

Másnap reggel a Szűz Mária Mennybevétele Bazilikában tartott püspöki csendes misét. Ezen a szentmisén reggel 7 órakor 70 résztvevő volt.

03

04

Október 14.én Prágában a Strahovi Premontrei Apátságban este 18 órától részt vett egy könyvbemutatón. Peter Kwasniewsky amerikai professzor könyvének cseh fordítását mutatták be. Resurgent in the Midst of Crisis: Sacred Liturgy, the Traditional Latin Mass, and Renewal in the Church. Feltámadás a porból: a hagyományos liturgia és az Egyház megújulása. A könyv népszerű módon, közérthetően beszél a régi rítushoz való visszatérés fontosságáról és annak gyümölcseiről.

05

06

Szombaton, október 15.én reggel a templom mellékoltárain a Krisztus Király intézet jelenlévő elöljárója valamint papjai és más zarándok papok először magánmiséket mutattak be. Nekem sikerült Szent Norbert sírjánál szentmisét bemutatni, nagy élmény volt ez a csendes szentmise.

07

Délelőtt 10 órától főpapi szentmise / missa pontificalis / volt a Strahovi Premontrei Apátság templomában, a főoltáron, Szent Norbert sírja közelében. A szentmisén mintegy 300 résztvevő volt jelen. Az asszisztenciát a Krisztus Király Intézet tagjai és egy pár prágai ministráns biztosították. Az egyházzenét az egyik prágai kórus szolgáltatta, kiváló orgonaművész improvizált a szentmise megfelelő helyein. A szentmisén részt vett a strahovi apát, a Máltai lovagok prágai nagymestere, néhány premontrei szerzetes, zarándok papok mind a kórusban, mind a hívek között. Sok fiatal volt, 1 az 1hez volt a férfiak és nők aránya a szentmisén.

Lucie Horníkova fényképei az alábbi linken találhatóak.

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/3fc519f1-cfde-4f82-9d12-001cee2b5f05

A bíboros úr látogatását nagy érdeklődés kísérte, mind a hívek, mind a sajtó részéről.

 

*

 

További képek, beszámoló és a bíboros úr prédikációja angol nyelven az alábbi linken érhető el:

http://www.newliturgicalmovement.org/2016/10/photos-and-sermon-from-cardinal-burkes.html

 

 

 

 

 

 

 

Csendes szentmise Boldog IV. Károly tiszteletére

 

karloath

Boldog IV. Károly utolsó apostoli királyunk tiszteletére csendes szentmisét mutat be Lukács Gábor Imre O.Praem 2016. október 21-én 18:30-kor a Szervita téri Szent Anna templom egyik mellékoltáránál.

Hívjuk a kedves testvéreket a közös imádságra.

Beszámoló a 2016. évi Juventutem nyári táborról

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2016. augusztus elseje és hatodika között idén is megrendezésre került közösségünk nyári tábora Sopronban. A táborban vendégünk volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita, Bíró László tábori püspök, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Kelemen Áron OSB atya, Déri Balázs professzor és Katona Vilmos építész.

Plakát

A táborban történelmi jelentőségű esemény is történt: sok-sok év után először ünnepélyes pontifikális vesperáson officiált magyar főpásztor, Székely János püspök atya. A soproni domonkos atyák jóvoltából pedig közösségünk Szent Domonkos ünnepén hagyományos domonkos rítusú szentmisén vehetett részt, domonkos rendi templomban.

Alább olvasható egy rövid élménybeszámoló a táborról közösségünk egy ifjú tagjától.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*

Hát nem lángolt a szívünk?

Impressziók közösségünk nyári táborából

 

Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: “Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!” Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: “Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.

– Lk 24

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Hát nem lángolt a szívünk?” – tettük fel magunknak a kérdést közösségünk nyári tábora után többször is.

Valóban, ez az időszak lehetőséget biztosított számunkra, hogy Jézus társaivá szegődhessünk. Mindig újra és újra szükségünk van arra, hogy felevelenítsük magunkban Jézus központi szerepét életünkben, hogy ezen zarándokság alatt csak Rá szegezett szemmel haladhassunk az Örök Haza felé. Ez a tábor lehetőséget adott számunkra, hogy megújítsuk a Krisztura figyelésünk.

De miképp is tette ezt ez az esemény, ha nem egy lelkigyakorlatról volt szó? Mégcsak nem is egy prédikáció sorozatról. Hanem „nyaralásról”. Mégis, ha csak spirituális gyakorlatokban keresnénk a mi Urunkat, bizony könnyen szem elől téveszthetnénk Őt és lelki életünk egy köldöknézésbe válthatna. Ezért van szükségünk a karnális, húsba vágó „kegyes” gyakorlatokra, mint például a böjtölésre. Ezért van szükségünk arra is, hogy közösen együtt legyünk, azokkal akikkel szeretnénk és azokkal akikkel nem. Örülve és „elviselve” a másik jelenlétét. Ebben segített a nyári táborunk.

p1200266

„Odaértek a faluhoz.” A közös haladás megértését segítette az együtt megélt egy hetes program. Megengedte, hogy megláthassuk a másikban a keresztény testvért és bölcssségéből, butaságából, erősségéből, gyengeségéből, erőt meríthessünk magunk számára, valamint megerősíthessük a másikat is. Kiváló alkalmak voltak erre a közös reggelik, ebédek, a jó hangulatú vacsorák. A komoly eszemecserék mellett a könnyedebb beszélgetések is jól megfértek. Istennek szenteltek és világiak, papok és laikusok együtt ültek asztalhoz.

A közösség városnézése is segítette a másik megismerését, amely által a másikra figyelést is gyakorolhattuk, ami szeretet.

De ez a közösség csakis Istenben nyerheti el létjogosultságát.

p1200311

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1200063

„Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték.” Ez volt a tábor központi mozzanata. A szentmise áldozat bemutatása, melyben felismerhettük azt, ami a szemnek láthatatlan, de a hitnek nem, magát a Legszentebb Mi Urunkat.

A tábor minden napját a liturgia végzése keretezte. Együtt imádkoztunk a zsolozsmák nagy- és kishóráit ünnepélyes formában. A csúcspont pedig a szentmise solemnis végzése volt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tudatos és komoly asszisztencia volt a közösség segítségére a liturgikus cselekmények minél méltóbbá tételéhez, amelynek szépségét az ott jelenlévő szkóla dallamai is emelték.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kegyként éltem meg, hogy részt vehettünk egy hagyományos domonkos rítusú szentmisén is, ami szép példája volt a latin Egyház szokszínűségének és amely misének rendkívül átszellemült, méltóságteljes bemutatása példát állíthatott minden jelenlévő pap elé, de a laikusok elé is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Külön kiemelendő hogy részesei lehettünk egy főpapi ünnepélyes vesperásnak is, ahol megélhettük a kapcsolatot főpásztorunkkal, akivel együtt járunk az Úr nyomában.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.”  Az apostolutódok a tábor egésze alatt jelen voltak és elsősorban a tanításuk által szolgálták közösségünket. Megtisztelő jelenlétük mellett több más előadónk is volt. Rendkívül érdekes előadások hangzottak el, többek között a latin himnuszköltészetről, a templomépítészetről és a katolikus családról. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy intellektuálisan is megközelíthessük, amiben hiszünk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1200307

Ily módon megerősödve tértünk vissza mindennapi környezetünkbe, hogy itt az evangéliumi életet megélve, a Mi Urunk parancsa szerint “kovász” lehessünk. Feltesszük magunkban azóta is a kérdést, ha lanyhul a szeretet: “Hát nem lángolt a szívünk?”

 

Simon Gergely

p1200254

A tábor során készült fényképekből időrendben az alábbi linkeken érhető el válogatás:

Első és második nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-elso-es-masodik-nap/
Harmadik nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-harmadik-nap/
Negyedik nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-negyedik-nap/
Ötödik és utolsó nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-otodik-es-utolso-nap/

“A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak”

243_Francis_Ad_Orientam_IMAGE

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik Szent II. János Pál pápa sírja fölött

Alább közöljük azt a cikket, amely a napokban jelent meg a www.kathnews.de oldalon, és amelyet Gero P. Weisheupt írta, aki elismert kánonjogász, a liturgikus jog szakértője, és a Summorum Pontificum motu propriohoz is ő írta az első könyv terjedelmű szakkommentárt.

Sarah bíboros nagy port kavaró buzdítását követően a Szentszék sajtónyilatkozatot adott ki az esetleges félreértések elkerülésére. Ezt a nyilatkozatot magyar nyelven itt lehet olvasni.

Az alábbi cikkben idézett dokumentum (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani, Prot n. 2036/00/L, 2000 szeptember 25., kiadva: Communicationes 32 [2000] 171—172) az interneten megtalálható (olaszul itt, angolul itt), érdemi részének magyar fordítása pedig — további magyarázatokkal — olvasható Uwe Michael Lang könyvében: Az Úr felé fordulva. A liturgikus ima-irány, Budapest 2006, 22—23.

 

ferencpapa_adorientem

Ferenc pápa ad orientem – kelet felé misézik a Sixtus-kápolnában

 

http://www.kathnews.de/papst-widerspricht-nicht-kardinal-sarah

A pápa nem mond ellent Sarah bíborosnak

A Szentszék Sajtóterme Sarah bíboros londoni kijelentései után nyilatkozatot tesz közzé, hogy a félremagyarázásokat elkerülje.

Írta Gero P. Weishaupt 2016. július 11-én 21:05-kor

Róma (Kathnews)

 

A Szentszék Sajtóterme Andrea Tornielli közlése szerint ma nyilatkozatot tett közzé, amit a Pápa Sarah bíborossal, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusával egyetértésben jelentetett meg. Ebben hivatkoznak a bíboros legfrissebb javaslatára, amely egy londoni liturgikus konferencián hangzott el, mely szerint a papoknak Advent I. vasárnapjától „ad orientem“ kellene bemutatniuk a szentmisét. Azért, hogy megelőzzék a kijelentés téves értelmezését, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy nincs tervben új szabályozás. Továbbá emlékeztet arra, hogy a római rítus rendes formája a VI. Pál misekönyve szerint bemutatott szentmise, míg a szentmise rendkívüli formája az V. Piusz/ XXIII. János misekönyve szerinti szentmise, ahogy az XVI. Benedek Summorum Pontificum kezdetű motu propriójában áll.

 

Nem kötelező a nép felé fordulva celebrálni.

A celebrálás irányára vonatkozóan a nyilatkozat hivatkozik a Római Misekönyv Általános Rendelkezései (Instructio generalis) 299. pontjára, amely kimondja, hogy az oltárt a szentély falától elválasztva kell felállítani, úgy „hogy azt könnyen körbe lehessen járni, és a nép felé fordulva lehessen rajta celebrálni, ami hasznos (expedit), ahol csak lehetséges (ubiqumque possibile sit)”.

A nyilatkozat kijelentései nincsenek ellentmondásban Sarah bíborosnak a papokhoz intézett javaslatával. Csak a téves értelmezést szeretnék megelőzni.

Ahhoz, hogy a Misekönyv általános rendelkezéseinek 299. pontját helyesen értsük, lényeges, hogy pontosan azt olvassuk, ami ott áll: nem azt mondja ki, hogy hasznos a nép felé fordulva celebrálni, hanem hogy az oltár elválasztása kívánatos/hasznos (expedit). A hasznosság az oltár elhelyezkedésére vonatkozik, nem a celebrálás irányára. Erről a szöveg csak annyit mond, hogy az oltár elválasztásával ez lehetséges lesz. Ebből nem lehet levezetni a nép felé való celebrálás semmilyen kívánalmát.

Ezzel együtt nem kötelező az oltárt a faltól elválasztani, és nincs olyan kötelezettség, hogy a nép felé fordulva kellene celebrálni. Erre utal az Istentiszteleti Kongregáció egy 2000. szeptember 25-én kelt válasza. Abban ez áll:

„Először is figyelembe kell venni, hogy az expedit szó (hasznos, üdvös) nem kötelezettséget, hanem egy javaslatot fogalmaz meg a szabadon álló oltárra és a nép felé való celebrálásra vonatkozóan.”

Az oltárnak a faltól való elválasztásáról van itt szó. A dikasztérium válasza szerint több szemponttól függ, hogy ezt megvalósítják-e. Így például figyelembe kell venni „a térbeli adottságokat, a rendelkezésre álló teret, létező korábbi oltár művészi értékét, az érintett templomban a liturgikus ünneplésen részt vevő közösség liturgikus érzékensyégét stb.”.

VI. Pál misekönyve a „versus orientem” celebrálásból indul ki

VI. Pál pápa misekönyve, vagyis a zsinat utáni misekönyv, a rubrikáiban köztudottan abból indul ki, hogy a pap a szentmisét „ad orientem” mutatja be. Ennyiben tehát nem kell új rendelkezésekre várni. Ilyeneket nem is kell kibocsátani, hiszen Sarah bíboros a maga javaslatával eleve feltételezte az érvényben lévő liturgikus előírásokat. Még ha az oltárt elválasztják is a faltól, az „ad orientem” celebrálás továbbra is elő van irányozva. A nép felé fordulva bemutatott szentmise ezáltal lehetségessé válik, de nem szükségessé.

A Szentszék Sajtóterme mai nyilatkozatával Sarah bíboros javaslatait semmi esetre sem utasítja el. A Vatikánnak sokkal inkább az a fontos, hogy megelőzze a téves értelmezést, a „reform reformja” fogalomra vonatkozóan is, amely fogalmat – a nyilatkozat szerint – már XVI. Benedek pápa is feladott.

*

Sarah bíboros beszédének teljes magyar fordítását hamarosan közzétesszük honlapunkon.