Populus Summorum Pontificum zarándoklat Rómába

PA244998-1024x768

2017-ben lesz a Summorum Pontificum kezdetű, XVI. Benedek pápa által kiadott motu proprio 10. évfordulója, ezért a szokásos őszi régi rítusú zarándoklat is az évforduló idején, szeptember 14. és 17. között kerül megrendezésre.

A zarándoklat programja:

Szeptember 13. szerda

19:00 Indulás Budapestről, a Hősök Teréről

Szeptember 14. csütörtök

9:00-18:00 Nemzetközi konferencia az Angelicum-on a Summorum Pontificum hatásairól

18:30: Ünnepélyes vesperás, officiál mons. Georg Gänswein

Szeptember 15. péntek

délelőtt szabad program

16:00 Keresztút a Jó Pásztor Intézet vezetésével a Kolosszeumnál

19:00 Ünnepélyes szentmise, celebrál mons. Gilles Wach, a Krisztus Király Intézet elöljárója

Szeptember 16. szombat

9:00 Szentségimádás

9:45 Ünnepélyes átvonulás a Szent Péter bazilikába, a processziót vezeti mons. Guido Pozzo érsek

11:00 Pontifikális nagymise a Szent Péter Bazilika trónusoltárán, pontifikál Carlo Caffara bíboros

Szeptember 17. vasárnap

11:00 Ünnepélyes szentmise a domonkos rítus szerint az FSSP római plébániáján.

13:00 Hazautazás

50 fős buszt indítunk Budapestről, amelyhez csatlakozik útközben egy másik busz, amelyen cseh, szlovák és felvidéki barátaink érkeznek. Szlovéniában beszállnak a szlovén régi rítusú közösség tagjai is.

Hamarosan jelentkezünk részletekkel az útiköltséget és a szállást illetően, addig is kérjük a kedves testvéreket, hogy jegyezzék be naptárjukba ezt az eseményt. Rendkívül fontos ez az évforduló a mi közösségünk számára is, hiszen mi is éppen idén ünnepeljük 10 éves fennállásunkat. Szeretnénk a zarándoklatra támogatókat is találni, hogy ilyen módon is enyhítsük az út költségeit, illetve, hogy az eddigieknél jelentősen jobb minőségű szállást tudjunk találni.

Jelentkezési határidő Július 31.

Jelentkezni lehet a szentesi.csaba (a) juventutem.hu címen

 

XVI. Benedek: Sarah bíborossal jó kezekben van a liturgia

unnamed

Amióta először olvastam Antiochiai Szt. Ignác leveleit az 1950-es években, különösen nagy hatással volt rám az efezusiakhoz írt levelének egy részlete: “Jobb hallgatni és (kereszténynek) lenni, mint beszélni és nem annak lenni. A tanítás nagyszerű dolog, feltéve ha a tanító gyakorolja, amit tanít. Egy Tanító van, aki szólt és úgy lett. És amit csendben tett, az is méltó az Atyához. Az, aki valóban magáévá tette Jézus szavait, képes meghallani az ő csendjét is, hogy tökéletes lehessen: hogy cselekedhessen beszéde által és ismertté váljon csendje által” (15, 1f.). Mit jelent ez: meghallani Jézus csendjét és megismerni őt csendje által? Az evangéliumból tudjuk, hogy Jézus gyakran töltötte éjszakáit imádságban “a hegyen”, párbeszédet folytatva Atyjával. Tudjuk, hogy az ő beszéde, az ő szava a csendből ered és csak abban érhet meg. Így világos, hogy az ő szavát csak akkor érthetjük meg helyesen, ha mi is belépünk csendjébe, ha megtanuljuk azt csendjéből meghallani.

Nyilvánvalóan szükség van történelmi tudásra is, ha értelmezni akarjuk Jézus szavait, mely rávilágít a korabeli szokásokra és nyelvezetre. De ez egymagában nem elegendő, ha valóban mélységeiben akarjuk megérteni az Úr üzenetét. Bárki aki ma elolvassa az evangéliumok egyre vastagabb kommentárjait, a végén csalódott marad. Sok mindent megtud arról a korról, ami hasznos és sok hipotézist megismer, amelyek végső soron semmiben nem járulnak hozzá a szöveg megértéséhez. A végén úgy érzi az ember, hogy mindezekből a szógyakorlatokból hiányzik valami lényeges: a belépés Jézus csendjébe, melyből a szavai születtek. Ha nem tudunk belépni az ő csendjébe, mindig csak a szavak felszínét fogjuk hallani és így valójában nem fogjuk megérteni a mondanivalót.

Amikor olvastam Robert Sarah bíboros új könyvét, mindezek a gondolatok újra átjárták a lelkemet. Sarah a csendre tanít minket – csendben lenni Jézussal, igazi belső csendben és pontosan ezáltal segít újra felfogni az Úr szavát. Önmagáról persze alig beszél, de itt-ott felcsillantja előttünk saját belső életét. Válaszolva Nicolas Diat kérdésére, “Élete során olykor nem érezte, hogy a szavak túl gyötrelmesek, túl súlyosak, túl zajosak lettek?,” ezt válaszolja: “Imádságomban és belső életemben, mindig éreztem a mélyebb, még teljesebb csend szükségét. … Nagy segítségemre voltak a magány, a csend, a teljes böjt napjai. Páratlan kegyelmet, lassú megtisztulást és Istennel való személyes találkozást jelentettek. … A magány, a csend és a böjt napjai, melyeket egyedül az Isten igéje által táplál, lehetővé teszik az embernek, hogy életét a lényegesre alapozza.” Ezek a sorok láthatóvá teszik a forrást, amelyből a bíboros él, mely szavának belső mélységet kölcsönöz. Erről a szilárd pontról azután látja a veszélyeket, melyek folyamatosan fenyegetik a lelki életet, a papokét és a püspökökét is, és így magát az Egyházat is veszélybe sodorják, amikor gyakran felcserélik az Igét az Ige fenségét felhígító fecsegéssel. Csak egy mondatot idéznék, amely minden püspök számára a lelkiismeretvizsgálat alapja lehet: “Megtörténhet, hogy egy jó és jámbor pap, amikor püspöki méltóságra emelik gyorsan visszaesik a középszerűségbe és a földi sikerrel törődik. A ránehezedő kötelességeinek súlya alatt görnyedezve, hatalmáért, tekintélyéért és hivatalának anyagi szükségleteiét aggódva, fokozatosan szem elől téveszti a lényeget.”

Sarah bíboros lelki tanító, aki a Úrral töltött csend mélységéből beszél, a vele való belső egyesülésből, és így mindnyájunk számára van igazi mondanivalója.

Hálásnak kell lennünk Ferenc pápának, hogy egy ilyen lelki tanítót helyezett az Egyház liturgiájának ünnepléséért felelős kongregáció élére. A liturgia kapcsán ugyanúgy, mint a Szentírás magyarázatának kapcsán tény, hogy szükség van szaktudásra. De a liturgiára is igaz, hogy a szaktudás végső soron éppen a lényeget téveszti szem elől, ha nem gyökerezik egy mély, belső egységben az imádkozó Egyházzal, amely újra meg újra tanulja magától az Úrtól, mi is az imádás. Sarah bíborossal, a csend és a belső imádáság mesterével a liturgia jó kezekben van.

XVI Benedek, Vatikán Város

Ez az írás utószóként íródott és így fog megjelenni Robert Sarah bíboros A csend hatalma: a zaj diktatúrája ellen c. könyvében, melyet a múlt hónapban adott ki az Ignatius Press.

Forrás: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/05/with-cardinal-sarah-the-liturgy-is-in-good-hands

Koncert a Fatimai jelenések 100. évfordulójára

18319294_1919787008305133_3826180202894108_o
Szeretettel invitálunk mindenkit a május 12-én péntek este 19:00-kor tartandó zenés áhítatunkra, melyet a Fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójára emlékezve tartunk a Belvárosi Szent Mihály templomban. A Recercare Régizenei Műhely előadásában egy XIV. századi kódex, a Montserrati Vörös Könyv Mária-antifónái és zarándokénekei csendülnek fel.
Elmélkedést tart: P. Kovács Ervin Gellért O.Praem.
A belépés ingyenes!