JUVENTUTEM NYÁRI TÁBOR 2019 ELMARAD

Untitled-1

FRISSÍTVE 2019. július 13.

Sajnálattal jelentjük be, hogy a 2019. július 29. és augusztus 3. között tervezett szombathelyi helyszínű nyári táborunk elmarad. Az év elején informálisan meghirdetett időponthoz képest (amely 15 éve egy kivétellel július utolsó teljes hete volt) egy héttel később vette volna kezdetét a tábor idén. Rengetegen jelezték az elmúlt hetekben, hogy az időpont megváltozása miatt nem tudnak részt venni a táborban, mivel a nyári szabadságukat az év elején hirdetett, és évek óta szokásos időpontra időzítették, így a jelentkezettek létszáma nem érte el a tábor ésszerű megtartásához szükséges minimum 25 főt. A fentiektől függetlenül 2020-ban is fogunk szervezni tábort, amelyre reméljük mindenki el tud majd jönni, aki idén nem.

A szervezők

 

Ferenc pápa apostoli levele az “Ecclesia Dei” pápai bizottság megszüntetéséről

IMG_6638

Ferenc pápa “ad orientem”, kelet felé mutatja be a római rítus rendes formája szerint a szentmisét a Sixtus-kápolnában 2019. január 13-án

Alább közöljük Ferenc pápa 2019. január 19-én megjelent motu proprio-jának magyar nyelvű fordítását.

A szöveg talán legfontosabb része, amelyben a szentatya az alábbiakat állapítja meg:

“Megállapítva, hogy az [egyházi] intézmények és szerzetesi közösségek, amelyek rendszeresen a rendkívüli formában végzik a liturgiát, mára megtalálták a létszámuk és életük kellő stabilitását;”

Ennek értelmében a Summorum Pontificum apostoli levélben foglaltak szerint, a római rítus rendkívüli formája szerint ünneplő közösségek stabilak, mind életüket és létszámukat tekintve, tehát életerős és rendes részét képezik az Anyaszentegyház életének.

Az SSPX, tehát Mons. Marcel Lefébvre által alapított közösségekkel immár kizárólag doktrínális jellegű tisztázandók maradtak, a fennmaradó tisztázatlan viszonyban a liturgia formája tehát NEM játszik szerepet.

 

A szöveg nem hivatalos fordítás.

 

Motu proprio kiadott apostoli levél az Ecclesia Dei Pontifikális Bizottságról

2019. január 19.

Az Ecclesia Dei adflicta motu proprióval 1988. július 2-án megalapított Ecclesia Dei Pontifikális Bizottság több mint 30 éve komoly gondossággal és dicséretes figyelmességgel látta el a püspökökkel és a Római Kúria dikasztériumaival való együttműködés feladatát, hogy előmozdítsa a teljes egyházi közösségét azoknak a Mons. Marcel Lefébvre által alapított [papi] testvériséghez kötődő papoknak, papnövendékeknek, szerzetes férfiaknak és nőknek vagy közösségeiknek, akik a Katolikus Egyházban Péter utódjával egységben kívántak maradni, miközben megtartották saját lelki és liturgikus hagyományaikat.

Ilyen módon a bizottság a Szentszék nevében gyakorolhatta a saját hatalmát és jogkörét az említett közösségek és csoportok fölött mindaddig, amíg más döntés nem születik.

Ezt követően a 2007. július 7-i Summorum Pontificum kezdetű motu proprióval a pápai bizottság kiterjesztette a Szentszék hatalmát azon intézményekre és szerzetesi közösségekre, melyek a római rítus rendkívüli formájához ragaszkodtak és magukévá tették a szerzetesi élet korábbi hagyományait, fölügyelvén a megállapított rendelkezések betartását és alkalmazását.

Két évvel később tiszteletreméltó elődöm, XVI. Benedek a 2009. július 2-i Ecclesiae Unitatem kezdetű motu proprióval átszervezte a pápai bizottság szervezeti fölépítését annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjon a pápai fölhatalmazás nélkül fölszentelt négy püspök kiközösítésének eltörlése által megteremtett új helyzethez. Továbbá, figyelembe véve, hogy egy ilyen kegy gyakorlását követően az ugyanezen pápai bizottság által kezelt ügyek elsődlegesen doktrinális természetűek, ő [a pápa] a bizottságot szervesebben a Hittani Kongregációhoz kötötte, miközben megőrizte eredeti céljait, de módosította a szervezeti fölépítését.

Most, mivel a Hittani Kongregáció 2017. november 15-én tartott szerdánkénti (rendes) ülése azt a kérést fogalmazta meg, hogy a Szent X. Piusz Papi Testvériség és a Szentszék közötti párbeszédet közvetlenül a fent említett kongregáció vezesse – lévén, hogy a tárgyalt kérdések doktrinális jellegűek –, a rá következő 24-én tartott kihallgatáson megadtam jóváhagyásomat a prefektusnak, és az előterjesztést megerősítette ugyanazon kongregáció 2018. január 23-tól 26-ig tartott plenáris ülése.

A kellő megfontolás után, a következő elhatározásokra jutottam:

Mivel úgy ítélem, hogy mára megváltoztak a körülmények, amelyek a szentéletű pápát, II. János Pált az Ecclesia Dei Pápai Bizottság létrehozásához vezették;

Megállapítva, hogy az [egyházi] intézmények és szerzetesi közösségek, amelyek rendszeresen a rendkívüli formában végzik a liturgiát, mára megtalálták a létszámuk és életük kellő stabilitását;

Tudomásul véve, hogy az Ecclesia Dei Pápai Bizottság által kezelt célok és kérdések túlnyomórészt doktrinális jellegűek;

Azt kívánva, hogy ezek a célok egyre nyilvánvalóbban az egyházi közösségek tudomására jussanak;

a “motu proprio” kiadott apostoli levéllel

ELRENDELEM:

1. Az Ecclesia Dei pápai bizottság, amelyet 1988. július 2-án alapítottak az Ecclesia Dei adflicta kezdetű motu proprióval, megszűnik.

2. A szóban forgó bizottság feladatai teljes egészükben a Hittani Kongregáció hatáskörébe kerülnek, amelyen belül külön osztály jön létre a megszüntetett Ecclesia Dei Pápai Bizottság által mindezidáig végzett feladatok: a felügyelet, támogatás és pártfogás folytatására.

3. A pápai bizottság költségvetése az említett kongregáció rendes könyvelésébe kerül.

Továbbá megállapítom, hogy a jelenlegi motu proprio, amit minden ellenkező dolog ellenére meg kell tartani, még akkor is, ha külön említést érdemel, 2019. január 19-én a L’Osservatore Romano újságban való kihirdetésével azonnali hatályba lép, és ezt követően megjelenik a Szentszék hivatalos közlönyében, az Acta Apostolicae Sedis-ben.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2019. január 17-én, pápaságunk VI. évében.

Ferenc

 

fordította: AEJ

frissítve: 2019.01.24.

Karácsonyi miserend 2018

nativity-giotto1

 

Alább közöljük a Belvárosi Szent Mihály templom karácsonyi miserendjet a rendkívüli forma szerint:

  • Dec. 25. kedd 0:00: Urunk Születése Éjjeli Szentmise
  • Dec. 25. kedd 10:00: Urunk Születése Nappali Szentmise
  • Dec. 26. szerda 10:00: Szent István első vértanú
  • Dec. 30. vasárnap 10:00: Vasárnap Karácsony nyolcadában
  • Jan. 1. kedd 10:00: Karácsony Nyolcada
  • Jan. 6. vasárnap 10:00: Vízkereszt

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Ünnepélyes főpapi gyászmise Antall József halálának 25. évfordulóján

antall

 

2018. december 11-én délután 16:30-kor Excellenciás és Főtisztelendő dr. Varga Lajos váci segédpüspök ünnepélyes főpapi gyászmisét mutat be a Szent István Bazilikában Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnökének 25. halálévfordulóján.

A szentmisén a Gödöllői Premontrei Apátság papjai, a Belvárosi Szent Mihály Templom Premontrei Asszisztenciája és Szent Mihály Szkólája szolgál.

Szeretettel hívjuk és várjuk az emlékezni és imádkozni vágyó híveket.

PEREGRINATIO FIDEI 2018 – Vác

peregrinatio

 

Örömmel hirdetjük, hogy idén is megrendezésre kerül a római rítus rendkívüli formájához kötődő hívek országos zarándoklata a Peregrinatio Fidei. Idén kivételesen nem a szokásos helyszínen Mátraverebély-Szentkúton, hanem Vácon a Barátok Templomában gyűlünk össze. A zarándoklat alkalmából Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentségét, majd ünnepélyes főpapi szentmisét pontifikál a római rítus rendkívüli formájában.

Időpont: 2018. október 6. szombat 11:00

Helyszín: Vác, Barátok Temploma

A zarándoklat délután 15:00-kor ér véget a váci Hétkápolna kegyhelyen vesperással. Minden érdeklődőt az ország egész területéről, illetve határainkon innen és túl sok szeretettel várunk erre az imádságos együttlétre.

23621397_1823652654592558_5929893802422938493_n