XVI Benedek: Az Egyházat felforgató válság mindenek fölött a liturgia válsága

XVI. Benedek Opera omnia XI. kötetének orosz nyelvű kiadása idén húsvétkor jelent meg (ebben az évben a Húsvét Keleten és Nyugaton azonos napra esett) XVI. Benedek pápát pedig a projekt kezdetén 2015-ben az előszó megírására is megkérték.
A Corriere della Sera közölte az orosz kiadás előszavának olasz változatát, amit most magyarul közlünk.
  XVI Benedek
[Corriere della Sera, 2017 április 15]
Nihil Operi Dei praeponatur – “Semmit sem tegyenek az Isten tisztelete elé.” Ezekkel a szavakkal rendelte el Szt. Benedek Regulájában (43,3) az istentisztelet abszolút elsőbbségét a monasztikus élet minden más feladatával szemben. Ez még a monasztikus élet során sem volt nyilvánvaló, hiszen a szerzetesek számára a földművelés és a tudományos munka is lényeges feladat volt.
A mezőgazdaságban, de a kézműves iparban és a oktatásügyben is felmerülhetnek alkalmi sürgős feladatok, amelyek fontosabbnak tűnhetnek a liturgiánál. Ezzel szembesülve Benedek elsőbbséget ad a liturgiának, amivel egyértelműen kihangsúlyozza magának Istennek elsőbbségét életünkben. “Az Isteni Officium órájában, amint meghallják a jelet, engedjék el azt, ami a kezükben van és a legnagyobb sietséggel igyekezzenek.” (43, 1)
A mai emberek lelkiismeretében Isten dolgai, köztük a liturgia is egyáltalán nem tűnik sürgősnek. Bármi más lehet sürgős. De Isten dolgai soha nem látszanak sürgősnek. Persze, joggal mondhatjuk, hogy a monasztikus élet nyilvánvalóan valamelyest különbözik a világi emberek életétől és ez kétségtelenül jogos. Mindazonáltal Isten elsőbbsége, amelyről megfeledkeztünk, mindenki számára érvényes. Ha Isten már nem fontos, akkor megváltoztak a kritériumok annak meghatározásához, hogy mi a fontos. Amikor az ember félretolja Istent, saját magát aláveti olyan kényszereknek, amik anyagi erők rabjává teszik őt és amelyek ezért ellentétesek méltóságával.
A II Vatikáni zsinatot követő években ismételten tudatosult bennem Isten és az isteni liturgia prioritása. A liturgikus reform félreértelmezése, amely széles körben elterjedt a katolikus egyházban azt eredményezte, hogy egyre inkább előtérbe helyezték a tanítás szempontját valamint az egyéni aktivitást és kreativitást. Az emberi tevékenység majdnem odáig vezetett, hogy megfeledkeztek Isten jelenlétéről. Ebben a helyzetben egyre világosabbá vált, hogy az Egyház létének alapja a liturgia, a liturgia helyes ünneplése és hogy az Egyház veszélybe kerül, amikor Isten elsőbbsége már nem jelenik meg a liturgiában és így az életben sem. Az Egyházat felforgató válság legmélyebb oka az Isten elsőbbségének eltűnése a liturgiából. Mindez arra vezetett engem, hogy a korábbinál még szélesebb körben a liturgia témájának szenteljem magam, mert megértettem, hogy a liturgia igazi megújulása az Egyház megújulásának alapvető feltétele. Az Opera omnia 11. kötetében összegyűjtött tanulmányok ezen a meggyőződésen alapulnak. Ám végső soron a keleti és nyugati liturgia lényege, minden különbségük ellenére azonos. Ezért remélem, hogy ez a könyv az orosz keresztényeknek is segíthet, hogy új és jobb módon megértsék azt a nagy ajándékot, ami a szent liturgiában adatott nekünk.
Vatikán Város, Szt. Benedek ünnepén

2015. július 11.

 

Megjegyzés: Az orosz kötet, a Moszkvai Pátriárkátus Pravmir hírportálja szerint 2017 végén vagy 2018 elején kellene, hogy megjelenjen, a Vatikáni Kiadó (Libreria Editrice Vaticana-LEV) és a Moszkvai Pátriárkátus Kiadója (Издательство Московской Патриархии) közös vállalkozásának részeként, amihez hozzátartozik a Pátriárka könyveinek olasz nyelvű kiadása is a LEV által.