Tájak, korok, hagyományok: Kutatási beszámoló

27751624_2033963923286131_2832385839241102472_n

Az alábbiakban hívjuk fel a figyelmet az ELTE Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának konferenciára:

***

TÁJAK, KOROK, HAGYOMÁNYOK
A Liturgiatörténeti Kutatócsoport kutatási beszámolója 2013–2017
2018. február 9. péntek, ELTE BTK, F épület, Kodály-terem

MEGNYITÓ (Vallástudományi Központ)
09:30 Déri Balázs:
A liturgikus kutatások jelentősége és interdiszciplináris összefüggései

DÉLELŐTTI ÜLÉSSZAK
10:00 Földváry Miklós István:
Miért és hogyan építsünk liturgikus adatbázist?

11:00–11:30 Kávészünet

11:30 Horváth Balázs:
A miseorációk kutatása és tanulságai
12:00 Sabo Katalin:
A Dániel-kantikum liturgikus használatának tipológiája és ólatin vonatkozásai
12:30 Varga Benjámin:
Mossóczy Zakariás népnyelvű rituále-kísérlete a XVI. században. Régi kérdések, régi válaszok

13:00–14:00 Ebédszünet

VENDÉGELŐADÁS (LFZE Egyházzenei Kutatócsoport)
14:00 Kovács Andrea:
„Obtulerunt discipuli Domino”. A magyarországi Alleluja-sorozatok és külföldi párhuzamaik, avagy a középkori magyar liturgia Géza-kori elemei?

15:00–15:30 Kávészünet

DÉLUTÁNI ÜLÉSSZAK
15:30 Szaszovszky Ágnes:
Szertartáskönyvek és szertartási élet. Pontifikálék és rituálék tartalomindexelése
16:00 Stamler Ábel:
Az apátbenedikálás ordóinak történeti-összehasonlító elemzése és vallástudományi távlatai
16:30 Horváth Ágnes:
A zsolozsmaordinárium kutatása a matutínum-áldások tükrében
17:00 Paulus Frigyes:
A kalendáriumkutatás problematikája és módszerei

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR
17:30–18:30 Az Argumentum Kiadó liturgikus vonatkozású kiadványai

VESPERÁS
19:00 A köznapról és Szent Skolasztikáról, Belvárosi Szent Mihály-templom (1056 Váci utca 47/b)

Műhelykonferencia keretében mutatjuk be a Liturgiatörténeti Kutatócsoport 2013 és 2017 közt folytatott kutatásait és azok eredményeit.

Sokan, sokat és szorgalmasan dolgoztunk ebben az időszakban, és meg vagyunk győződve arról, hogy tapasztalataink a magyar és az egész európai kulturális örökség kutatóinak széles körét érintik, ezért szeretnénk, ha a társtudományok minél több művelőjével megoszthatnánk őket. Kérjük, hogy kollégáik, tanítványaik, érdeklődő ismerőseik körében terjesszék az alkalom hírét!