Pro Juventute Alapítvány

2015. április 6-án, húsvéthétfőn, hosszú évek tervezése, majd kicsit több mint fél év munkájának gyümölcseként megalakult közösségünk világi jogi szervezete, a Pro Juventute Alapítvány.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az alapító okirat és a kuratóriumi megbízólevelek a húsvéthétfői ünnepi szentmise után, a Belvárosi Szent Mihály-templom Ward Mária termében kerültek aláírásra.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az aláírást követően a kuratórium a dokumentumokat az oltárra helyezte és Kovács Ervin Gellért OPraem atya vezetésével ünnepélyesen felajánlotta életét és tevékenységét Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Az alapítvány alapítója:

dr. Rohály Gábor

A kuratórium tagjai:

Kiss Bertalan, elnök
Göttinger Márk
Muntag Lőrinc
Orbán Ottilia
Pintér Miklós
Rihmer Zoltán

Az alapítvány célja:

A Római Katolikus Egyház hagyományos zenei és liturgikus formáinak ápolása, fejlesztése, gondozása, különösképpen az ifjúság szellemi nevelése által.

Az alapítvány bejegyzés alatt áll, amely több hónapig is eltarthat. Az alapítvány tevékenységét, amely teljesen transzparensen, projekt alapúan fog működni, a www.juventutem.hu/alapitvany lapon lehet majd nyomon követni. Hamarosan ide kerülnek feltöltésre az alapító okiratnak lényeges elemei, valamint a későbbiekben az alapítvány számlaadatai is.

Kérjük a kedves testvérek imáit a kuratórium tagjaiért, hogy képesek legyenek mindenkor Isten nagyobb dicsőségére végezni munkájukat, az egész Anyaszentegyház javára!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA