Populus Summorum Pontificum zarándoklat Rómába

PA244998-1024x768

2017-ben lesz a Summorum Pontificum kezdetű, XVI. Benedek pápa által kiadott motu proprio 10. évfordulója, ezért a szokásos őszi régi rítusú zarándoklat is az évforduló idején, szeptember 14. és 17. között kerül megrendezésre.

 

PROGRAM

Szeptember 13. szerda

20:00 Indulás Budapestről, a Hősök Teréről

Szeptember 14. csütörtök

9:00-18:00 Nemzetközi konferencia az Angelicum-on a Summorum Pontificum hatásairól

18:30: Ünnepélyes vesperás, officiál mons. Georg Gänswein

Szeptember 15. péntek

délelőtt szabad program

16:00 Keresztút a Jó Pásztor Intézet vezetésével a Kolosszeumnál

19:00 Ünnepélyes szentmise, celebrál mons. Gilles Wach, a Krisztus Király Intézet elöljárója

Szeptember 16. szombat

9:00 Szentségimádás

9:45 Ünnepélyes átvonulás a Szent Péter bazilikába, a processziót vezeti mons. Guido Pozzo érsek

11:00 Pontifikális nagymise a Szent Péter Bazilika trónusoltárán, pontifikál Carlo Caffara bíboros

15:00 Indulás Rómából Poggibonsiba a Templomos lovagrend központjába.

Szeptember 17. vasárnap

9:00 Indulás Poggibonsiból Budapestre

 

50 fős buszt indítunk Budapestről, amelyhez csatlakozik útközben egy másik busz, amelyen cseh, szlovák és felvidéki barátaink érkeznek.

A zarándoklat összköltsége az Introibo Alapítvány támogatásának köszönhetően 100 euro/fő. Rómában a szállás a Szent István Házban lesz. 

Rendkívül fontos ez az évforduló a mi közösségünk számára is, hiszen mi is éppen idén ünnepeljük 10 éves fennállásunkat.

Jelentkezési határidő: Augusztus 27.

Jelentkezni lehet a szentesi.csaba (a) juventutem.hu címen

 

Nyári Tábor 2017

tábor2017

Örömmel adunk hírt az idei nyári táborunkról, és annak programjáról. Idén is igyekeztünk érdekes témákat összeválogatni, és neves előadókat meghívni. A tábor gerincét szokásosan a közösen énekelt zsolozsma és a rendkívüli formájú szentmisék napi ünneplése alkotja majd.

Az idei évben, ahogyan már korábban is hirdettük, a táborunk az egyeki Szent József plébánián lesz Papp László plébános atya meghívására. Táborunkba ellátogat Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is, aki a hivatásról tart katekézist és közösségünkkel együtt fogja imádkozni a vesperást.

IMG_0520

A tábor várható költségei, amelyek a szállást és az étkezést tartalmazzák egész hétre, 25.000 forint körül alakul majd. A pontos összeget a jelentkezési lapon fogjuk feltüntetni.

Jelentkezni a táborra a szentesi.csaba@juventutem.hu oldalon lehet a mai naptól.

A tábor plakátja nagy felbontásban:

Juventutem nyári tábor_plakát2017

Mindenkit szeretettel várunk!

XVI. Benedek: Sarah bíborossal jó kezekben van a liturgia

unnamed

Amióta először olvastam Antiochiai Szt. Ignác leveleit az 1950-es években, különösen nagy hatással volt rám az efezusiakhoz írt levelének egy részlete: “Jobb hallgatni és (kereszténynek) lenni, mint beszélni és nem annak lenni. A tanítás nagyszerű dolog, feltéve ha a tanító gyakorolja, amit tanít. Egy Tanító van, aki szólt és úgy lett. És amit csendben tett, az is méltó az Atyához. Az, aki valóban magáévá tette Jézus szavait, képes meghallani az ő csendjét is, hogy tökéletes lehessen: hogy cselekedhessen beszéde által és ismertté váljon csendje által” (15, 1f.). Mit jelent ez: meghallani Jézus csendjét és megismerni őt csendje által? Az evangéliumból tudjuk, hogy Jézus gyakran töltötte éjszakáit imádságban “a hegyen”, párbeszédet folytatva Atyjával. Tudjuk, hogy az ő beszéde, az ő szava a csendből ered és csak abban érhet meg. Így világos, hogy az ő szavát csak akkor érthetjük meg helyesen, ha mi is belépünk csendjébe, ha megtanuljuk azt csendjéből meghallani.

Nyilvánvalóan szükség van történelmi tudásra is, ha értelmezni akarjuk Jézus szavait, mely rávilágít a korabeli szokásokra és nyelvezetre. De ez egymagában nem elegendő, ha valóban mélységeiben akarjuk megérteni az Úr üzenetét. Bárki aki ma elolvassa az evangéliumok egyre vastagabb kommentárjait, a végén csalódott marad. Sok mindent megtud arról a korról, ami hasznos és sok hipotézist megismer, amelyek végső soron semmiben nem járulnak hozzá a szöveg megértéséhez. A végén úgy érzi az ember, hogy mindezekből a szógyakorlatokból hiányzik valami lényeges: a belépés Jézus csendjébe, melyből a szavai születtek. Ha nem tudunk belépni az ő csendjébe, mindig csak a szavak felszínét fogjuk hallani és így valójában nem fogjuk megérteni a mondanivalót.

Amikor olvastam Robert Sarah bíboros új könyvét, mindezek a gondolatok újra átjárták a lelkemet. Sarah a csendre tanít minket – csendben lenni Jézussal, igazi belső csendben és pontosan ezáltal segít újra felfogni az Úr szavát. Önmagáról persze alig beszél, de itt-ott felcsillantja előttünk saját belső életét. Válaszolva Nicolas Diat kérdésére, “Élete során olykor nem érezte, hogy a szavak túl gyötrelmesek, túl súlyosak, túl zajosak lettek?,” ezt válaszolja: “Imádságomban és belső életemben, mindig éreztem a mélyebb, még teljesebb csend szükségét. … Nagy segítségemre voltak a magány, a csend, a teljes böjt napjai. Páratlan kegyelmet, lassú megtisztulást és Istennel való személyes találkozást jelentettek. … A magány, a csend és a böjt napjai, melyeket egyedül az Isten igéje által táplál, lehetővé teszik az embernek, hogy életét a lényegesre alapozza.” Ezek a sorok láthatóvá teszik a forrást, amelyből a bíboros él, mely szavának belső mélységet kölcsönöz. Erről a szilárd pontról azután látja a veszélyeket, melyek folyamatosan fenyegetik a lelki életet, a papokét és a püspökökét is, és így magát az Egyházat is veszélybe sodorják, amikor gyakran felcserélik az Igét az Ige fenségét felhígító fecsegéssel. Csak egy mondatot idéznék, amely minden püspök számára a lelkiismeretvizsgálat alapja lehet: “Megtörténhet, hogy egy jó és jámbor pap, amikor püspöki méltóságra emelik gyorsan visszaesik a középszerűségbe és a földi sikerrel törődik. A ránehezedő kötelességeinek súlya alatt görnyedezve, hatalmáért, tekintélyéért és hivatalának anyagi szükségleteiét aggódva, fokozatosan szem elől téveszti a lényeget.”

Sarah bíboros lelki tanító, aki a Úrral töltött csend mélységéből beszél, a vele való belső egyesülésből, és így mindnyájunk számára van igazi mondanivalója.

Hálásnak kell lennünk Ferenc pápának, hogy egy ilyen lelki tanítót helyezett az Egyház liturgiájának ünnepléséért felelős kongregáció élére. A liturgia kapcsán ugyanúgy, mint a Szentírás magyarázatának kapcsán tény, hogy szükség van szaktudásra. De a liturgiára is igaz, hogy a szaktudás végső soron éppen a lényeget téveszti szem elől, ha nem gyökerezik egy mély, belső egységben az imádkozó Egyházzal, amely újra meg újra tanulja magától az Úrtól, mi is az imádás. Sarah bíborossal, a csend és a belső imádáság mesterével a liturgia jó kezekben van.

XVI Benedek, Vatikán Város

Ez az írás utószóként íródott és így fog megjelenni Robert Sarah bíboros A csend hatalma: a zaj diktatúrája ellen c. könyvében, melyet a múlt hónapban adott ki az Ignatius Press.

Forrás: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/05/with-cardinal-sarah-the-liturgy-is-in-good-hands