Ünnepélyes szentmise Hamvazószerdán

BenedictAshes

2018. február 14-én Hamvazószerdán 18:00-kor ünnepélyes szentmise lesz a Belvárosi Szent Mihály templomban a római rítus rendkívüli formája szerint. A szentmise előtt ünnepélyes hamuszentelésre és hamvazkodásra kerül sor.

Hamvazószerda a nagyböjt hivatalos kezdete és így szigorú böjti nap, amely egész napos hústilalmat, valamint böjtöt is jelent: egyszer szabad jóllakni, és kétszer szabad kisebb mennyiségű táplálékot fogyasztani, de az étkezések száma nem haladhatja meg a hármat.

Készüljünk együtt Urunk kereszthalálára és feltámadására!

Tájak, korok, hagyományok: Kutatási beszámoló

27751624_2033963923286131_2832385839241102472_n

Az alábbiakban hívjuk fel a figyelmet az ELTE Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának konferenciára:

***

TÁJAK, KOROK, HAGYOMÁNYOK
A Liturgiatörténeti Kutatócsoport kutatási beszámolója 2013–2017
2018. február 9. péntek, ELTE BTK, F épület, Kodály-terem

MEGNYITÓ (Vallástudományi Központ)
09:30 Déri Balázs:
A liturgikus kutatások jelentősége és interdiszciplináris összefüggései

DÉLELŐTTI ÜLÉSSZAK
10:00 Földváry Miklós István:
Miért és hogyan építsünk liturgikus adatbázist?

11:00–11:30 Kávészünet

11:30 Horváth Balázs:
A miseorációk kutatása és tanulságai
12:00 Sabo Katalin:
A Dániel-kantikum liturgikus használatának tipológiája és ólatin vonatkozásai
12:30 Varga Benjámin:
Mossóczy Zakariás népnyelvű rituále-kísérlete a XVI. században. Régi kérdések, régi válaszok

13:00–14:00 Ebédszünet

VENDÉGELŐADÁS (LFZE Egyházzenei Kutatócsoport)
14:00 Kovács Andrea:
„Obtulerunt discipuli Domino”. A magyarországi Alleluja-sorozatok és külföldi párhuzamaik, avagy a középkori magyar liturgia Géza-kori elemei?

15:00–15:30 Kávészünet

DÉLUTÁNI ÜLÉSSZAK
15:30 Szaszovszky Ágnes:
Szertartáskönyvek és szertartási élet. Pontifikálék és rituálék tartalomindexelése
16:00 Stamler Ábel:
Az apátbenedikálás ordóinak történeti-összehasonlító elemzése és vallástudományi távlatai
16:30 Horváth Ágnes:
A zsolozsmaordinárium kutatása a matutínum-áldások tükrében
17:00 Paulus Frigyes:
A kalendáriumkutatás problematikája és módszerei

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR
17:30–18:30 Az Argumentum Kiadó liturgikus vonatkozású kiadványai

VESPERÁS
19:00 A köznapról és Szent Skolasztikáról, Belvárosi Szent Mihály-templom (1056 Váci utca 47/b)

Műhelykonferencia keretében mutatjuk be a Liturgiatörténeti Kutatócsoport 2013 és 2017 közt folytatott kutatásait és azok eredményeit.

Sokan, sokat és szorgalmasan dolgoztunk ebben az időszakban, és meg vagyunk győződve arról, hogy tapasztalataink a magyar és az egész európai kulturális örökség kutatóinak széles körét érintik, ezért szeretnénk, ha a társtudományok minél több művelőjével megoszthatnánk őket. Kérjük, hogy kollégáik, tanítványaik, érdeklődő ismerőseik körében terjesszék az alkalom hírét!

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Urunk_bemutatása_Giotto-Di-Bondone_1310

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 18 órakor kezdődik a gyertyaszentelés és körmenet, majd következik az ünnepélyes szentmise a Szent Mihály templomban. Hozzanak magukkal szentelni való gyertyákat!

Vízkereszt

db01229a9b2ee6758321fe365a2ca6d3133e7c2b

 

2018. január 5-én este 19:00 órai kezdettel virrasztó zsolozsma (matutínum) lesz a Belvárosi Szent Mihály templomban Vízkereszt ünnepének előestéjén.

 

2018. január 6-án este 18:00 órai kezdettel vízkereszti ünnepélyes szentmise és vízszentelés lesz ugyanott. Kérjük a híveket, hogy hozzanak magukkal üvegeket/alkalmas edényeket, amelyben a szenteltvizet a szertartás után otthonaikba tudják vinni.

Magyarországon Vízkereszt parancsolt ünnep, így a szentmisén való részvétel kötelező. Ugyancsak fontos, hogy bár szombaton este lesz a szentmise, de ettől függetlenül a vasárnapi szentmise látogatási kötelezettséget sem váltja ki, így vasárnap is részt kell venni egy külön szentmisén.

Karácsonyi liturgikus rend

a8df157a477dc912373dea73ed6ff9fb

Alább olvasható a karácsonykor rendkívüli formában ünnepelt szentmisék rendje a Belvárosi Szent Mihály templomban:

 

December 24. vasárnap

12:00 Karácsony vigíliája (advent 4. vasárnapja)

00:00 “Éjféli mise”

Figyelem: az éjféli misén való részvétel nem mentesít a vasárnapi misekötelezettség alól!

 

December 25. hétfő

12:00 Ünnepélyes karácsonyi nagymise

 

December 26. kedd

12:00 Szent István első vértanú

 

December 31. vasárnap

12:00 Vasárnap karácsony nyolcadában (+ borszentelés)

 

Január 1. hétfő

12:00 Karácsony nyolcada, Urunk körülmetélkedése

 

Áldott karácsonyt kívánunk!

Folyamatos szentségimádás a Belvárosi Főplébánián – regisztráció

Angels-adoring-SSmum

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Főtitkársága, és a Budapest-Belvárosi Főplébánia 2018. január 1-én 00:00 órától megkezdi folyamatos, örökös szentségimádását a Főplébánia-templom (Budapest, Március 15. tér, az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél) örökimádás kápolnájában. Jelentkezni lehet interneten az orokimadas.belvarosiplebania.hu címen; a Plébánia irodában (1056 Budapest, Március 15. tér 2.); telefonon, a 06-1-318-3108-as számon; és a helyszínen, a templomban papír alapon. Szervezni csak ennek birtokában tudunk.
Kérjük a Testvéreket, hogy jelentkezésükkel biztosítsák, hogy minden órában legalább 2-2 imádkozó legyen az Úr Jézus előtt, hogy így a célkitűzés, a folyamatos imádás megvalósuljon. Ezen keresztül részesedünk magunk az Úr Krisztus áldásában és szolgálatunkkal másokat is hozzásegítünk ahhoz, hogy bármikor betérhessenek imádkozni. Ne hagyjuk magára Krisztust!

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

Jézus Krisztus az élő Isten Fia, aki e világra jött, megtestesült, egy lett közülünk, belépett a történelembe. Valóságosan jelen van értünk, velünk az Oltáriszentségben. Így válik számunkra személyessé, konkréttá, idő felett álló valósággá az Ő léte. Vár bennünket a kenyér színe alatt. Hívására, utánunk vágyakozó szomjára hogyan válaszolunk? Ő barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Amikor szentségimádást végzünk elfogadjuk hívását, mi is jelen vagyunk az ő jelenlétében, kitesszük magunkat a titok sugárzatának. Hagyjuk, hogy ihlessen, formáljon, lelkesítsen minket. Közösségünk vele egyben egy nagyobb egységbe kapcsol minket azokkal, akik hozzá tartozunk, akik őt Urunknak valljuk. Nála átérezzük életünk értelmét: Istennel lenni, megpihenünk fáradtságunkban, és megújulunk emberségünkben. Más horizont, a végtelen távlata nyílik meg számunkra. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, én fölüdítelek titeket!” – mondja az Úr.

HOGYAN VEHETEK RÉSZT A FOLYAMATOS SZENTSÉGIMÁDÁSBAN?

A regisztráció lehetőségei a szentségimádásra:

  1. on-line regisztráció a www.orokimadas.belvarosiplebania.hu címen.
  2. telefonon a napszak koordinátoroknál
  3. személyesen a plébánia hivatalban, a regisztrációs időpontokban
  4. az Örökimádás-kápolnában kihelyezett jelentkezési lap kitöltésével
  5. 10 fő fölötti csoportok regisztrációja

Miért van szükség az előzetes regisztrációra?
Elhatározásunk, hogy a nap minden órájában és percében legalább két fő legyen az Oltáriszentség társaságában. Ezen cél elérése érdekében folyamatosan figyelni és ellenőrizni kell a szentségimádásban résztvevők létszámát. Ha egyes időpontokban nincs megfelelő számú jelentkező, akkor az ún. napszak koordinátorok megpróbálják feltölteni az adott időpontot. Így biztosítható a folyamatos folyamatos szentségimádás.
Bármikor betérhetek a templomba a szentségimádásra?
Igen, gyakorlatilag bármikor. A templom ajtaja nyitva áll a szentségimádást végezni kívánók előtt. Ennek ellenére azonban kérjük, hogy lehetőség szerint minden esetben regisztráljanak. Ezzel nagyban segítik a plébánia munkáját.

1. On-line regisztráció:
1.1. Az on-line regisztráció menete:
Az on-line regisztráció használatához egy magyar és angol nyelvű felületet alakítottunk ki az orokimadas.belvarosiplebania.hu címen. A „REGISZTRÁCIÓ” fül megnyitásával elvégezhető az adorálni kívánó személy adatainak rögzítése. A regisztráció elvégzésével az adorálni kívánó személy elfogadja a mellékletben szereplő „adatkezelési hozzájárulás” elfogadását.

A sikeres regisztrációt követően lehet kiválasztani a kívánt időpontokat a következő módon:
A naptár felületen válasszuk ki a kért napot. Ekkor a rendszer megmutatja számunkra a kívánt naphoz tartozó hét időpontjait.

táblázat
A sorokban láthatjuk a hét napjait, az oszlopokban pedig látjuk a nap óráit.
A kívánt nap és óra kiválasztását követően írja be az érkezők létszámát. Ha egyedül érkezik, akkor marad a „0” érték.
Ha több alkalommal szeretne jönni ebben az időpontban, akkor jelölje be az „Igen” rovatot.
Az „ennyi héten át vállalom” rovatban megadhatja, hogy összesen hány héten keresztül jön a szentségimádásra. Ebben az esetben a rendszer ugyanarra a napra és időpontra foglal be időpontot (pl. minden szerdán 22:00 órára).
A „jelentkezés” gomb megnyomásával az időpont foglalás véglegesül.
A befoglalt időpontról a rendszer e-mail üzenetet küld a regisztráció alkalmával megadott címre.
Ezen kívül emlékeztető e-mailt is fog majd kapni a szentségimádás időpontját megelőző napon.
1.2 Mit tegyek, ha nem tudok elmenni a már befoglalt időpontra?
• családtagjai, rokonai, ismerősei között keressen egy helyettesítőt.
• ha nem sikerül helyettesítőt találnia, akkor hívja fel az időponthoz tartozó ún. napszak koordinátort, és tőle kérjen segítséget.
1.2. A napszak koordinátorok neve és elérhetőségei:
00:00 – 06:00 órai időszakért felelős személy: Balogh Endre +36-20-432-2186
06:00 – 12:00 órai időszakért felelős személy: Bitter Lajos +36-20-432-2213
12:00 – 18:00 órai időszakért felelős személy: Dr. Osztie Éva +36-20-432-2193
18:00 – 24:00 órai időszakért felelős személy: Szepesi Ferenc +36-20-432-2196
2. Telefonos regisztráció:
2.1. Az ún. napszak koordinátorok azért vannak, hogy minden esetben legalább két fő legyen az Örökimádás-kápolnában az Oltáriszentség társaságában. Ők jól ismerik azokat a személyeket, akik a felelősségi körükbe tartozó időszakban szoktak részt venni a szentségimádásban.
Ha Ön nem használ számítógépet, vagy nincs regisztrációja, akkor telefonon hívja fel azt a munkatársat, aki az Ön által kért napszak koordinátora és felelőse.
Példa: Hajnal 04:00 órakor szeretne részt venni a szentségimádásban? Akkor hívja fel Balogh Endre kollégánkat.
Este 19:00 órakor szeretne eljönni a kápolnába? Akkor Józsefet kell felhívnia.

2.2. Milyen adatokat kell majd megadnom a napszak felelős számára?
✓ Melyik napon szeretne részt venni a szentségimádásban.
✓ Melyik órában szeretne részt venni a szentségimádásban?
✓ Az Ön neve
✓ Az Ön telefonszáma
✓ Hány fő fog érkezni a szentségimádásra?
✓ Esetleg több héten szeretne jönni mindig ugyanabban az időpontban?
3. Személyes regisztráció lehetősége:
3.1. A személyes regisztráció időpontjai:
hétfőn: 09:00 – 10:00
pénteken: 09:00 – 10:00

3.2. A regisztráció helye: a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia irodájában
A plébániai hivatal címe: 1056 Budapest, Március 15. tér 2. (földszint)
Kérjük vegyék figyelembe, hogy munkaszervezési okok miatt a személyes regisztrációt csak ezekben az időpontokban tudjuk elvégezni.
4. Az Örökimádás-kápolnában jelentkezési lapokat helyezünk el, amelyek kitöltésével és az urnába történő bedobásával jelentkezni tud egy következő időpontra. Az urnát minden munkanapon kiürítjük.
5. Csoportok regisztrációja a folyamatos szentségimádásra:
Előzetes írásos regisztráció mellett tudunk fogadni minimum 10 fős, maximum 70 fős csoportokat. Ebben az esetben az Oltáriszentséget az altemplomba helyezzük át.
Csoportos regisztrációt kizárólag az orokimadas@belvarosiplebania.hu e-mail címen tudunk fogadni (a telefonon bejelentett, illetve postai úton elküldött regisztrációt NEM). A tervezett látogatás dátumát és pontos időpontját, valamint a létszámot tartalmazó e-mail levelet legalább 48 órával az érkezés előtt kérjük elküldeni. Minden csoportos regisztrációt írásban visszaigazolunk.
Csoportokat szentségimádásra csak a templom hivatalos nyitva tartási idejében tudunk fogadni.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy az Oltáriszentség áthelyezéséhez pap jelenlétére van szükség. Ezért nagyon fontos a csoport érkezésének előre történő jelzése.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom pontos címe:
1056 Budapest, Március 15. tér
(az Erzsébet híd pesti hídfőjénél)
A folyamatos szentségimádás lehetősége a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban:
A folyamatos szentségimádás 2018. január 1-én 00:00 órakor kezdődik. Ezt követően az év bármely napján, a nap bármely órájában felkereshető az Oltáriszentség.
Hogyan jutok el a templomhoz metróval?
A templomhoz legközelebbi metróállomás neve az M3 vonalon: Ferenciek tere
A megállótól a templom kb. 200 méter sétatávolságra van a Kígyó utcán és Piarista közön keresztül.
Hogyan jutok el a templomhoz villamossal?
A templom előtt halad el a 2. számú villamosvonal. A legközelebbi megállójának neve: Március 15. tér.
Hogyan jutok el a templomhoz autóbusszal?
A legközelebbi autóbusz megálló az Erzsébet híd pesti hídfőjén van kialakítva. Ezt a megállót a következő járatok érintik: 5, 8E, 108E, 110, 112, 133E, 178.
Hol tudok gépkocsival parkolni a templom környékén?

  1. Az Erzsébet híd pesti hídfője alatt kialakított fizető parkolóban.
    Fontos: napközben a parkolóban nehéz szabad helyet találni.
  2. Millenium Center mélygarázs (1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.)
  3. Franklin Parkolóház (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.)

AZ ÖRÖKIMÁDÁS-KÁPOLNA:

A templomban található Örökimádás-kápolna megközelítése:
Napközben a bejáraton keresztül, a recepciónál történt jelentkezést követően.
Nyitva tartáson kívüli időszakban az oldalajtón keresztül (az ún. Rózsakert” felől), a biztonsági szolgálat iránymutatása alapján.
A szentségimádás pontos helye a templomban: a szószék mögötti, bal oldali első kápolnában.

Az Örökimádás-kápolna működési rendje:
• A telefont már a templomba történő belépést megelőzően kérjük kikapcsolni.
• Az Örökimádás-kápolnában fényképezni, video felvételt készíteni nem szabad. Szintén kérjük a „csak egy pillanatra benézek” típusú látogatások mellőzését.
• A kápolna bejáratánál egy többnyelvű információs tábla, illetve szórólap informálja az adorálókat és az érdeklődő híveket a szentségimádás céljáról és rendjéről.
• Az Örökimádás-kápolna biztonsági kamerával van ellátva, a sugárzott kép a törvényben rögzített ideig tárolásra kerül.
• Az Örökimádás-kápolnában Biblia, könyv, katolikus lap nincs kihelyezve, hogy ezek ne vonják el a figyelmet az Oltáriszentségtől.
• Az előre beregisztrált adorálók az első padsorban foglaljanak helyet. Az előzetes regisztrációval időpontra érkező adorálók az első padsor mellé állva jelezzék, hogy a korábban érkezett adoráló személy távozhat.
• A regisztráció nélkül érkező adorálók a hátsó padsorokban foglalhatnak helyet, illetve használhatják a térdeplőket is.
• A szentségimádást teljes csendben végezzük (az ének, hangszeres zene, közös hangos ima, stb. nem megengedett).
• A kápolnában étkezni és inni nem szabad.
A szentségimádás rendje:
A folyamatos szentségimádás 2018. január 1-én 00:00 órakor kezdődik. Ezt követően a templom folyamatosan nyitva áll a hívek előtt.
A szentségimádást végzők létszáma:
A szentségimádást úgy szervezzük, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség mellet. A kápolnában maximum 10 fő tartózkodhat egyszerre.
A regisztrált szentségimádók pontosan érkezzenek, hogy a folytonosság ne csorbuljon.
A távozás előtt győződjenek meg arról, hogy legalább egy adoráló személy még az Oltáriszentség jelenlétében marad. Ha ez nem biztosított, akkor kérjük hogy legalább 10 percet várakozzanak.
Mi a teendő, ha váratlan esemény történik a szentségimádás közben?
• napközben haladéktalanul értesítése a sekrestyés munkatársakat, éjszaka keresse a biztonsági szolgálat munkatársát, vagy telefonon hívja fel a napszak felelőst.
• rendkívüli helyzet esetén értesítse a központi vészhelyzeti hívószámot a 112 szám hívásával (pl. rosszullét, tűz, villámcsapás, stb.).

Mozgássérültek részvétele a szentségimádásban:
Mozgássérültek (kerekesszékkel közlekedők) feltétlenül keressék a kapcsolatot a napszak felelőssel. Ő segít megszervezni a kerekesszékkel történő beléptetést a főbejáraton keresztül a templom területére. Az Örökimádás-kápolna akadálymentesített, tehát kerekesszékkel vagy mozgássérült mopeddel is könnyen megközelíthető.
Külföldiek részvétele a szentségimádásban:
A folyamatos szentségimádáson való részvételre szeretettel invitáljuk és várjuk a külföldi híveket is. A regisztrációs felület minden része és eleme angol nyelven is elérhető és használható.