Szentmise és havi előadás

image

Kovács Ervin Gellért premontrei atya előadást tart 2015. április 22-én, szerdán  17 óra 30 perces kezdettel, melynek során a februári előadásának témáját folytatja:  „Exorcismus – az Egyház küzdelme a gonosz lélek ellen  2.”

Helyszín: a pesti ferencesek Szent Ferenc terme (V., Ferenciek tere)

Az előadást megelőzően Gellért atya szentmisét mutat be a római rítus hagyományos formájában a templom Szent Ferenc mellékoltáránál 16.45-kor.

NAGYHETI PROGRAM

A vastagon szedett liturgiák a gyömrői Nepomuki Szent János Öregtemplomban, a dőlten szedett liturgiák pedig a Teleki-kastélyban lesznek.

A napközi imaórák időpontja csütörtökön, pénteken és szombaton a következő:

07.00: Príma
09.00: Tercia
12.00: Szexta
15.00: Nóna
20.30: Kompletórium

NAGYSZERDA (április 1.)

21.00: Nagycsütörtöki lamentáció

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 2.)

09:30: Közös bűnbánati liturgia
17.00: Szentmise, az Oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás

21.00: Nagypénteki lamentáció 

NAGYPÉNTEK (április 3.)

15:30: Keresztúti ájtatosság
17.00: Előszenteltek liturgiája (János-passió, kereszthódolat), vesperás, a szentsír megnyitása (innentől kezdve a nagyszombati vigíliáig szentsír-őrzés)
21.00: Nagyszombati lamentáció 

NAGYSZOMBAT (április 4.)

19.00: Feltámadási szertartás (tűzszentelés, Exsultet, próféciák, keresztvízszentelés, allelujás szentmise, feltámadási körmenet), kompletórium egyénileg

HÚSVÉTVASÁRNAP (április 5.)

06.00: Húsvéti matutínum
08.00: Szentmise húsvéti misztériumjátékkal

13:00 Énekelt szentmise Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály templomban

Minden évben ft. Dóka Tamás gyömrői plébános atya jóvoltából, a nagyheti perselyadományok közösségünknél maradhatnak. Ezeket a bevételeket rendszerint a budapesti liturgikus életünk körüli kiadások fedezésére fordítjuk.

IDÉN A GYÖMRŐI PERSELYADOMÁNYOKAT AZ EGYHÁZZENEI ÉLETÜNK FENNTARTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE FOGJUK FORDÍTANI.

NAGYHETI SZERTARTÁSOK ÉS JELENTKEZÉS – FRISSÍTVE 03.27.

P1010337

Idén is megszervezésre kerülnek a szent háromnap szertartásai, a szokás szerint Gyömrőn. Honlapunkon átmenetileg külön menüpontot hoztunk létre a nagyheti szertartásokkal kapcsolatos információk számára NAGYHÉT-GYÖMRŐ névvel (baloldalt, felül, piros kiemeléssel található a városok felsorolása előtt).  Az oldal tartalmát folyamatosan frissítjük, ezért érdemes rendszeresen visszalátogatni!

FIGYELEM!
A JELENTKEZÉS LEZÁRULT!

Miután valószínűleg idén lesz utoljára Gyömrőn a régi rítusú nagyhét (a Teleki-kastély várható felújítása miatt), ezért különösen buzdítjuk a kedves testvéreket a részvételre, hiszen a szent háromnap eddig megszokott lelkigyakorlatszerű megtartására bizonytalan, hogy lesz-e a jövőben lehetőségünk. Ezúton is kérjük a kedves testvéreket, hogy a nagyböjti kiemelten kegyelmi időszakban, a budapesti közösség teljes liturgikus életének jövőjéért is imádkozzanak!

 

Könyvbemutató

MRH_SP_series_doc

Hosszú évek kutatói, szerkesztői és gyakorlati ta­pasz­talatának eredményeképpen, intenzív műhely­munka után megjelent a háromkötetes

PSALTERIUM STRIGONIENSE

Esztergom, és általa az egész középkori Magyarország zsolozs­májának alapját jelentő szertartáskönyv kétnyelvű, kot­tázott, történetileg minden részletében hiteles, egyszersmind gyakorlati használatra szánt kiadása.

A kötetet 2015. március 27-én, pénteken délután 4 órai kez­dettel az ELTE BTK Trefort-kerti kampuszának F épületé­ben (234-es terem) mutatja be a sorozatszerkesztő és lektor, Déri Balázs professzor, majd Szovák Kornél középkor­kutató, az MTA doktora ismerteti a munka hátterét, el­ve­it és jelentőségét a könyv készítőivel folytatott ke­rek­asz­tal-beszélgetés keretében. A bemutató lezárásaként sor kerül a pszaltérium kipróbálására, a kiadó pedig a helyszínen kedvezményes áron biztosít lehetőséget a kivételes igé­nyes­séggel készült kötetek megvásárlására.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel vár az egyetem Val­lástudományi Központja, Latin Tanszéke, az Argumentum Kiadó és mindenekelőtt szerzőtársai nevében:
Földváry Miklós István

A sorozatról, köteteiről bővebben: http://latin.elte.hu/mrh 

 

Polifón mise

p_orlande_de_lassus

Március 22-én, feketevasárnap a 12 órakor kezdődő énekes misén az Istvánffy Kamarakórus Lassus: Missa Susanne un jour miséjét énekli a Belvárosi Szent Mihály templomban.

Vezényel: Muntag Lőrinc

Imaóra a közel-keleti vérengzések áldozataiért

plakát-újvértanúk

Szőke Péter, a Szent Egyed közösség magyarországi vezetője által meghívást kaptunk március 27-re, egy  a közel-keleti vérengzések áldozataiért mondandó imaórára, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezet majd a Szent Mihály templomban 18:30-tól.

A Szervezők sok szeretettel várják a római rítus rendkívüli formájához kötődő híveket a közös imádságra.

További részletek a mellékelt plakáton:

Imaóra a Közel-keleti vérengzések áldozataiértért – plakát