Robert Sarah bíboros üzenete a Sacra Liturgia USA 2015 konferenciájára

3_18e95e57ccd4ff5e9191a7d29f573d5152-10-011_3e36410820d31bed73692c1839d0503e

 

Őeminenciája, Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusának üzenete a „Sacra Liturgia USA 2015” konferenciára

*

1. Örömmel üdvözlöm mindnyájukat, akik New York városában gyűltek össze az Amerikai Egyesült Államok Sacra Liturgia konferenciájának megnyitójára. Különösképpen üdvözlöm Őeminenciáját, Timothy Dolan bíborost, New York érsekét, és köszönöm neki, hogy érdeklődéssel kíséri és támogatja ezt az eseményt, amely kiemeli a liturgikus nevelés és ünneplés lényegi szerepét az Egyház életében és missziójában.Nagyon szívesen vettem részt a Sacra Liturgia 2013 konferenciabeszédei olasz és angol kiadásának bemutatóján tavaly novemberben Rómában, és gratulálok Dominique Rey püspöknek és minden munkatársának, akik megvalósították ezt az értékes kezdeményezést immáron az Amerikai Egyesült Államokban is.Üdvözlöm Őeminenciáját, Raymond Burke bíborost is, aki a bevezető előadást fogja tartani. Úgyszintén üdvözlöm az összes püspököt, papot, szerzetest valamint azokat a laikus professzorokat és professzor asszonyokat, akik előadnak, továbbá azokat, akik celebrálják a Szent Liturgiát és prédikálnak a következő napokban. A Szent Liturgia előmozdításának apostoli munkája korunkban egyedülállóan fontos: köszönöm mindazt, amit tesznek ennek érdekében

669-Cordileone2. Mivel a Szent Liturgia valóban a forrás, amelyből az Egyház minden ereje ered, ahogyan a II Vatikáni Zsinat is hangsúlyozza (v.ö. Sacrosanctum Concilium, §10), meg kell tennünk mindent, amit tudunk annak érdekében, hogy a Szent Liturgia visszakerüljön Isten és ember kapcsolatának a középpontjába, elismerve a mindenható Isten elsőbbségét ezen a kiemelt és egyedülálló területen, amelyen egyénileg és egyházilag is tetten érjük Istent ebben a világban. Nem lehet találkozni Istennel testvéreim, borzongás és megindultság, mély tisztelet és szent félelem nélkül. Ezért kell gondjaink között az első helyre tennünk „a liturgia celebrálásának helyes belső és külső módját” ahogyan Ratzinger bíboros megfogalmazta (Joseph Cardinal Ratzinger The Spirit of the Liturgy, Ignatius Press, San Francisco 2000, p. 9).

3. Amikor a Szentatya, Ferenc pápa arra kért, hogy fogadjam el az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusának szolgálatát, megkérdeztem tőle: “Hogyan akarja Szentséged, hogy gyakoroljam ezt a szolgálatot? Mit kíván tőlem, mint a Kongregáció prefektusától?” A Szentatya válasza világos volt. “Azt akarom, hogy folytassa a II Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának megvalósítását, és hogy folytassa a XVI Benedek pápa által elkezdett jó munkát a liturgia területén.”Azt szeretném barátaim, ha segítenének nekem ebben a feladatban. Azt kérem, hogy továbbra is dolgozzanak a II Vatikáni Zsinat liturgikus céljainak elérésén (v.ö. Sacrosanctum Concilium, §1) és folytassák a XVI Benedek pápa által elkezdett liturgikus megújulás előmozdítását, amelyet különösen a 2007 február 22-én kelt Sacramentum Caritatis posztszinodális apostoli buzdításban és a 2007 július 7-én kelt Summorum Pontificum Motu Proprióban fogalmazott meg. Azt kérem, hogy legyenek bölcsek, mint a gazda Szt. Máté evangéliumában, aki tudja, mikor kell előhozni kincsestárából az újat és a régit egyaránt (v.ö. Máté 13,52), hogy az a Szent Liturgia amit ma ünneplünk és élünk semmit se veszítsen el az Egyház liturgikus hagyományának mérhetetlen gazdagságából, miközben mindig nyitott a törvényes továbbfejlesztésre (v.ö. Sacrosanctum Concilium, §23).

4. Jó néhány nap áll rendelkezésükre, hogy mindezeket a kérdéseket mélyen átgondolják. Két kritikus területet szeretnék javasolni, ahol a huszonegyedik század autentikus liturgikus megújulása érvényesülhet. Az első az, hogy legyünk tökéletesen tisztában azzal, mi is a katolikus liturgia: a mindenható Isten imádása, az a hely, ahol az emberiség találkozik az élő Istennel, aki ma is tevékeny Egyházában. Kérem, soha ne becsüljék le ennek jelentőségét. A liturgia nem valami társadalmi esemény vagy találkozó, ahol miénk az első hely, ahol az a fontos, hogy mi kifejezzük saját identitásunkat. Nem: Isten az első. Ahogyan Ratzinger bíboros írta 2004 ben:Ha a liturgia elsősorban saját aktivitásunk színterének tűnik, akkor feledésben merül ami a lényeg: Isten. Mert a liturgia nem rólunk szól, hanem Istenről. Korunk legközvetlenebb veszélye az Istenről való megfeledkezés. Ezzel szemben a liturgia Isten jelenlétének jele kell, hogy legyen. (Joseph Cardinal Ratzinger, Collected Works: The Theology of the liturgy, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 593).Az Egyház liturgiája a hagyomány által adatik nekünk – nem a mi dolgunk kitalálni milyen rítusokat celebráljunk vagy megváltoztatni őket, hogy megfeleljenek nekünk, vagy saját elképzeléseinket tükrözzék azokon a törvényes lehetőségeken túl, melyeket a liturgikus könyvek megengednek. Ezért kell a liturgiát hűségesen ünnepelnünk, tisztelettel és azzal a megrendüléssel, amelyről fentebb beszéltem.332-Father-Christopher-Smith

5. A másik terület, melyen számítok idejükre és szakértelmükre, a minőségi liturgikus nevelés előmozdítása. A Zsinat Liturgikus Konstitúciója olyan messze ment, hogy kijelentette “Hiába reménykednénk a kívánt liturgikus megújulás megvalósulásában, ha elsősorban magukat a pásztorokat nem járja át teljesen a liturgia szelleme és ereje, hogy abba másokat is bevezessenek” (n. 14). Nem vehetünk igazán részt a szent liturgiában, nem meríthetünk mélyen a keresztény élet forrásából, ha nem formált minket a liturgia szelleme és ereje. Ahogyan tavaly mondta Szentatyánk, Ferenc pápa:Sokat kell még tenni, hogy a megkereszteltek és az egyházi közösségek helyesen és teljesen magukévá tegyék a Liturgikus Konstitúciót. Különösképpen gondolok itt a laikus hívők valamint a papság és a megszentelt személyek erős és szerves beavatása és liturgikus formálása iránti elköteleződésre. (Üzenet a Sacrosanctum Conciliumról szóló római szimpózium résztvevőihez, 2014 február 18)Remélem és imádkozom, hogy a Sacra Liturgia különböző kezdeményezései sokat tehetnek e sürgős és alapvető szükség csillapításáért.

6. Kedves testvéreim a püspöki rendben, kedves papok, diakónusok és szerzetesek, kedves világi férfiak és nők, ezen a konferencián való részvételük annak a jele, hogy már tudatában vannak a szent liturgia jelentőségének az Egyház életében. Köszönöm, hogy hajlandók időt szentelni e valóság további tanulmányozására és elmélyítésére. Imádkozom, hogy ezek a napok növeljék bölcsességüket és tudásukat, hogy segítsenek növekedniük az életszentségben, és egyre buzgóbbá tegyenek az Egyház hiteles liturgikus megújulásának előmozdításában.Remélem, hogy részt vehetek a Sacra Liturgia következő találkozásán 2016 júliusában Londonban.Kérem, imádkozzanak értem, hogy hűségesen gyakorolhassam a szolgálatot, amelyre meghívást kaptam. Isten áldja meg Önöket mindenkor!

+ ROBERT SARAH BÍBOROS
Prefektus
ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI FEGYELMI KONGREGÁCIÓ

Polifón mise – Szentmise időpontváltozás

 PopeMarcellusobv

Június 7-én vasárnap, a Belvárosi Szent Mihály-templomban a szokott időpont helyett, 13:00 órakor kezdődik a szentmise.

A  szentmisén, az Istvánffy Kamarakórus Palestrina: Missa Papae Marcellijét énekli.
Vezényel: Muntag Lőrinc

Első Juventutem Piknik – Frissítve!

galery_image

Örömmel hirdetjük, hogy 2015. június 20-án sor kerül a Juventutem Magyarország első piknikjére. A cél a budaszentlőrinci pálos kolostorrom, a tervezett program a következő:

10:00 Találkozó a Széll Kálmán téren a 22-es busz végállomásán, közösen busszal kimegyünk a kolostorromhoz, majd szabad program a szentmiséig.

A Széll Kálmán téren zajló felújítások miatt a 22-es busz végállomása át lett helyezve. Erről részletes tájékoztatás itt található: http://www.bkk.hu/szellkalmanter/majus31/menetrendek.php

11:30 Szabadtéri szentmise a Római Rítus rendkívüli formájában, celebráns: Kovács Ervin Gellért O.Praem

12:30-13:30 Előadás a kolostorromról.

Előadó: Bencze Zoltán régész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori osztályának vezetője, aki 1985 és 1994 között a budaszentlőrinci pálos kolostor feltárását vezette.

13:30: Ebéd batyuból

Hivatalos befejezés: 16:00

A kisgyermekesek számára a közelben található egy játszótér.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Esőnap: 2015.06.27.

Pátriárkai látogatás – PROGRAMVÁLTOZÁS

RV2233_Articolo

PROGRAMVÁLTOZÁS

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy Őboldogsága, XIX. Nerszész Bedrosz örmény katolikus pátriárka mégsem fog részt venni a vasárnapi ünnepi misén a Szent Mihály templomban, mivel a főegyházmegye vendége lesz Esztergomban, a pünkösdi nagymisén, amelyet Dr. Erdő Péter bíboros érsek fog bemutatni.

Előző nap, pünkösd vigíliáján 18:00 órakor Őboldogsága a Szent István-bazilikában mutat be Szent Áldozatot az örmény rítus szerint, a Magyar Katolikus Püspöki kar részvételével. Ezen a liturgián az oltárszolgálatot az Örmény Katolikus Lelkészség és a belvárosi régi rítusú közösség ministránsai látják el.

Sok szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

Pünkösd vigíliája

Vigil of Pentecost

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy a budapesti pünkösdi vigília szentmise május 23-án a Belvárosi Szent Anna (Szervita) templomban lesz este 19:00-tól!

Interjú Robert Sarah bíborossal

epa02733781 Cardinal Robert Sarah celebrates a mass for the victims of the earthquake and tsunami that hit Northern Japan in March 2011 at the Catholic Mototerakoji Church  in Sendai, Japan, on 15 May 2011. Robert Sarah is in Japan on behalf of Pope Benedict XVI to visit the earthquake-affected area in order to encourage the victims.  EPA/KOICHI KAMOSHIDA

Ebben az exkluzív interjúban Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció új prefektusa őszintén beszél a liturgiai csatákról, a pápa kritizálásáról, az azonos neműek házasságáról, az iszlámról és iszlamizmusról, és arról, hogy Afrika hogyan mentheti meg a Nyugatot.

Isten vagy a semmi című, Nicolas Diat-val együttműködve írt könyvének kiadása kapcsán pár napra Párizsba látogatva, az Aleteia munkatársának, Élisabeth de Baudoüinnak válaszolt az alábbi kérdésekre. Barsi Balázs OFM atya jelenleg dolgozik Robert Sarah bíboros “Isten vagy a semmi” című könyvének magyar fordításán, ezt az interjút is az ő kérésére közöljük honlapunkon.

*

 

Eminenciáns Úr, Ön a könyvében, az Isten vagy a semmi címűben többször említi a „liturgikus háborút”, amely évtizedek óta megosztja a katolikusokat. Azt mondja, hogy ez a háború igen szerencsétlen, a katolikusoknak különösen egységesnek kellene lenniük ebben a témában. Hogy tudunk túllépni ezeken a megosztottságokon és hogy tudjuk egyesíteni a katolikusokat Isten imádatában?

Sarah bíboros: A II. Vatikáni Zsinat sohasem kért arra minket, hogy tagadjuk meg a múltat és hagyjuk el Szt. V. Piusz miséjét, amely rengeteg szentet nevelt ki, vagy hogy vessük el a latin nyelvet. Ám egyúttal támogatnunk kell a liturgikus reformot, melyet a zsinat maga is szeretne. A liturgia különleges hely, ahol szemtől szemben találkozunk Istennel, elé visszük egész életünket, munkánkat, és mindezeket felajánljuk az ő dicsőségére. Nem ünnepelhetjük úgy a liturgiát, hogy közben fegyverek vannak nálunk: a vállainkon hordozzuk a gyűlölet, harcok, a neheztelés fegyvereit. Jézus maga mondta: „Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron… először menj, békülj ki testvéreddel” (Máté 5:23-24). Ebben az Istennel való „szemtől szemben” találkozásban a szívünknek tisztának kell lennie, minden gyűlölettől  és gonoszságtól mentesnek. Mindenkinek el kell távolítani a szívéből az összes olyan dolgot, ami erre a találkozásra árnyékot vethet. Ebbe beleértendő az is, hogy tiszteljük mindenkinek az érzékenységét.

Ez nem pontosan az, amit XVI. Benedek is akart?

Sarah bíboros: Igen, ez az értelme a Sumorum Pontificum motu proprio-nak (2007. július, a szerk.). XVI. Benedek rengeteg energiát és reményt fektetett ebbe a munkájába. Sajnos, nem ért el teljes sikert, mert az emberek „ragaszkodtak” saját egyedi rítusaikhoz és kölcsönösen kizárták egymást. Az Egyházban mindenkinek képesnek kellene lennie a saját érzékenysége szerint ünnepelni. Ez a megbékélés egyik feltétele. Figyelmet kellene fordítani a liturgia szépségére, annak szentségére. Az Eukarisztia nem vacsora a barátokkal, hanem szentséges misztérium. Ha buzgósággal és szépséggel ünneplik, bizonyára el lehet érni a megértést. Ám nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten az, aki megbékít, és ez időbe telik.

A pápákról szóló fejezetben említi a kritikákat, amelyeknek ki vannak téve, még az egyházon belül is. Ferenc pápa sem kivétel: néhány katolikus a stílusát kifogásolja, amit tesz, amit mond, a kifejezéseit… Az lehet az érzés, hogy az Egyház egy szárnya nem bízik abban, hogy megtartja a hitletéteményt. Mi legyen a hívek hozzáállása a Pápához? Kritizálhatja egy katolikus Péter utódját?

Sarah bíboros: Nagyon egyszerű a válasz, itt található: mit gondoljunk egy olyan fiúról vagy leányról, aki nyilvánosan kritizálja apját vagy anyját? Hogy tisztelhetnék őt az emberek? A Pápa a mi atyánk. Tisztelettel, szeretettel és bizalommal tartozunk neki (még ha a kritika nem is látszik zavarni őt). Bizonyos dokumentumokat vagy közleményeket olvasva az embernek esetleg az lehetne a benyomása, hogy ő nem tiszteli a doktrínákat. Személy szerint én teljes mértékben bízom benne és minden keresztényt ugyanerre bíztatok. Higgadtnak és nyugodtnak kell lennünk, mivel ő irányítja a hajót. Jézus vele van, Aki azt mondta Péternek: „ én könyörögtem érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, és … megerősítsd testvéreidet.(Lukács 22:32) Egy konklávé Isten akarata, Isten az, aki az Egyház számára a Pápát adja. Isten adta nekünk Ferencet, hogy napjaink Egyházát vezesse.

Mit mondjunk azoknak, akik azt állítják, hogy ő nem a „Szentlélek választása” volt?

Sarah bíboros: Ezt a kérdést teszem fel nekik: ők közvetlen kapcsolatban vannak a Szentlélekkel?

Azon európai erőkről, amelyek meg kívánják akadályozni, hogy a katolikusok gyakorolják a szabadságukat”- ön  azt írja, „a Manif  pour tous* a szükséges kezdeményezések egyik példája. A kereszténység géniuszának egyik megjelenési formája volt.” Főtisztelendő Uram, támogatja azokat a keresztényeket, akik ezrével vonultak utcára, hogy demonstrálják elkötelezettségüket a család mellett és amellett a tény mellett, hogy minden gyermeknek apára és anyára van szüksége?

* a szerkesztő megjegyzése: a „Manif pour tous” francia nemzeti mozgalom, amely békés megmozdulásokon tiltakozott a „házasság mindenkinek” törvényjavaslat ellen.

Sarah bíboros: Keresztényként az a küldetésünk , hogy tanúságot tegyünk a hitünk mellett. Tudjuk, hogy a család Isten által kívánatosnak tartott valóság. Tudjuk, mit jelent az Egyház és a társadalom számára; nélküle nincs jövő sem az egyik, sem a másik számára. Ezért a „Manif pour tous” mód arra, hogy a keresztények, akik megvédik ezt a valóságot, tanúságot tegyenek a hitükről. Nem habozok megerősíteni: teljes mértékben támogatom ezt az eseményt a különféle formáiban. Ezek az Egyházhoz és a hithez való hűség kifejeződései.

De első látásra elbuktak!

Sarah bíboros: Krisztus is elbukott látszólag, háromévnyi nyilvános működés után meghalt, sírba tették és a sírt lepecsételték. De Ő feltámadt és legyőzte a gonoszt. A” Manif pour tous”, a különféle kifejeződési formáiban, nem tudta megakadályozni a politikai döntéseket. De elért egy nagy győzelmet: sikerült újra megerősítenie a családokat. Ez nagy győzelem. Emiatt folytatódnia kell. Ez nem egy egyszeri akció. Folytatnunk kell a publikálást, az utcára vonulást, a demonstrálást. És bátorítanunk kellene azokat a szolid otthonokat, amelyek biztosítják, hogy a szeretetet győz és nem hal meg.

Mit ért ez alatt?

Sarah bíboros: A szeretet olyan, mint egy virág a sivatagban, öntöznünk kell és őriznünk, hogy ne legeljék le az állatok. Hogyan védjük meg a szeretetet? Napi figyelemmel. Hogyan öntözzük? Megbocsátással. Továbbá gondoznunk kell ezt a növényt imádsággal, kötődéssel, párbeszéddel. Ezek nélkül a növény, a szeretet elpusztul. Egy növény nem képes túlélni, ha nem ápolják. Ám a nagy kertész Isten. Ha egy család elutasítja Őt, nem fog megmaradni. Demonstrálni, az helyes dolog. De gondoznunk kell a családjainkat. Biztosítanunk kell, hogy a szeretet, ez az értékes ajándék, életben marad a házastársak szívében, és él a családban

Európában az Iszlám terjedése és radikalizálódása gondokat okoz. Önnek, aki egy túlnyomó többségében muszlim országból származik, ahol muszlimok és keresztények békében élnek, és aki az iszlámról mint a „béke és testvériség vallásáról” beszél, mik erről az érzései?

Sarah bíboros: Honnan származik a félelmünk? Az iszlám régóta jelen van Európában és soha eddig senki nem félt tőle. Igaz, kevesebb muszlim volt. De akkoriban a hit is erősebb volt. És a fenyegetés érzése nem létezett vagy csak marginálisan. Guineában a lakosság 5%-a katolikus és 73%-a muszlim. De nem félünk egymástól. Ehelyett ösztönözzük egymást a hitünkhöz való hűségünkkel. Látva a muszlimokat, akik számára az imádság és az Istennel való közvetlen kommunikáció létfontosságú, a keresztényeknek fel kell tenniük maguknak a kérdést: az igaz Istenben hiszek, aki Krisztusban jelentette ki magát: vagyok olyan buzgó, mint a muszlimok? Böjtölök? Isten nem olyasvalaki, akivel alkalmanként kapcsolatba kerülök, amikor időm van rá. Neki kell az első helyen lennie: a családban, a társadalomban… Felhívok minden keresztényt, erősítse kapcsolatát Vele. Az imádság szintén szükséges, mindkét oldalon, hogy mindenki békében éljen.

Ezzel kapcsolatban Ön gyakran említ egy muszlim legendát…

Sarah bíboros: Igen, ez a történet a pásztorlányról, akit kicsit őrültnek tartottak, mert a bárányai együtt éltek a farkasokkal. Ha magyarázatot kértek tőle, azt felelte: „Javítottam az Istennel való kapcsolatomon, és Isten javított a farkasok és a bárányok kapcsolatán”. Isten békét ad az emberek közé, imádság által.

Ez igen távol esik a radikális iszlám erőszakos viselkedésétől. Ezt hogy magyarázza?

Sarah bíboros: A karikatúrák, amelyek (mások mellett) az iszlámot célozzák, nem a testvéri együttélést támogatják. Ahogyan a Pápa mondta, nem lenne szabad más emberek hitét sértegetni. Nincs arra jogunk, hogy csak mert nem azonos a hitünk másokkal, sértegessük és kifigurázzuk azt. Ennek véget kell vetni! De igaz muszlimok sosem gyilkoltak meg senkit. Azok, aki lefejeznek, keresztre feszítenek vagy lemészárolnak embereket az Isten nevében, kivetítik minden erőszakos cselekedetüket egy olyan elképzelésre, amelyet Istenből csináltak. Az én hazámban a muszlimok elborzadnak ezeken a bűncselekményeken és azokon a lényeken, akik csak nevükben emberek.

Úgy gondolja, hogy az iszlámmal bánva a Nyugat a tűzzel játszik?

Sarah bíboros:  XVI. Benedek rámutatott,- aki aggódott emiatt- ,hogy még sosem utasították el olyan erősen Istent, mint napjainkban. Ha a Nyugat nem tér vissza keresztény kultúrájához és értékeihez, a helyzet életveszélyessé válhat. De szerintem el fog jönni az idő, amikor a nyugatiak rájönnek, hogy nem képesek tovább élni Isten nélkül. Ebben a tekintetben Afrika segíthet.

A könyvében beszél Afrikáról, annak szenvedéseiről, arról az ideológiai gyarmatosításról, melynek elszenvedője, de az értékeiről is. Véleménye szerint mit adhat Afrika a világnak és az Egyháznak?

Sarah bíboros: Afrika mindig szerepelt Isten megváltási tervében. Afrika mentette meg Jézust, amikor Egyiptomba menekültek. Egy afrikai, Cirenei Simon segített vinni a keresztjét. Afrika rengeteget szenvedett. Értékeit tagadták (és ma is tagadják, azáltal, amit Ferenc ideológiai gyarmatosításnak nevez, és különösen a gender elmélet kapcsán). Megtapasztalta a rabszolgaságot. Afrika szenvedése arra késztette II. János Pált (aki azt is mondta, hogy ez meg fogja lepni a világot, a szerk.), hogy azt mondja, a neveik fel vannak írva „Krisztus tenyerére, melyet a keresztre feszítés szögei ütöttek át”. De néhány évtized alatt az Egyház arrafelé nagyon sokat fejlődött, sok papi és szerzetesi hivatással, ezért  VI. Pál „Krisztus új lakóhelyének” nevezte. És mivel az afrikaiak szintén mélyen vallásosak és nem lehet őket elválasztani Istentől, ők lesznek azok, akik visszahozzák Istent a világnak.

Talán Afrika adja az Egyháznak a következő Pápát?

Sarah bíboros: (nevet) Micsoda kérdés! (később, gondolkodás után) Isten az, aki a Pápát adja…

És Nicolas Diat, a könyv (Isten vagy a semmi) társzerzője, aki szintén jelen volt ezen a találkozáson, hozzátette: „Kérjétek az Urat! És ha választ kaptok, mondjátok el nekem!”

Élisabeth de Baudoüin interjúja, az Aleteia francia kiadásából fordítva (angolra)

Az interjút angolból fordította Török Bálint