Pro Juventute Alapítvány

2015. április 6-án, húsvéthétfőn, hosszú évek tervezése, majd kicsit több mint fél év munkájának gyümölcseként megalakult közösségünk világi jogi szervezete, a Pro Juventute Alapítvány.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az alapító okirat és a kuratóriumi megbízólevelek a húsvéthétfői ünnepi szentmise után, a Belvárosi Szent Mihály-templom Ward Mária termében kerültek aláírásra.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az aláírást követően a kuratórium a dokumentumokat az oltárra helyezte és Kovács Ervin Gellért OPraem atya vezetésével ünnepélyesen felajánlotta életét és tevékenységét Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Az alapítvány alapítója:

dr. Rohály Gábor

A kuratórium tagjai:

Kiss Bertalan, elnök
Göttinger Márk
Muntag Lőrinc
Orbán Ottilia
Pintér Miklós
Rihmer Zoltán

Az alapítvány célja:

A Római Katolikus Egyház hagyományos zenei és liturgikus formáinak ápolása, fejlesztése, gondozása, különösképpen az ifjúság szellemi nevelése által.

Az alapítvány bejegyzés alatt áll, amely több hónapig is eltarthat. Az alapítvány tevékenységét, amely teljesen transzparensen, projekt alapúan fog működni, a www.juventutem.hu/alapitvany lapon lehet majd nyomon követni. Hamarosan ide kerülnek feltöltésre az alapító okiratnak lényeges elemei, valamint a későbbiekben az alapítvány számlaadatai is.

Kérjük a kedves testvérek imáit a kuratórium tagjaiért, hogy képesek legyenek mindenkor Isten nagyobb dicsőségére végezni munkájukat, az egész Anyaszentegyház javára!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szentmise és havi előadás

image

Kovács Ervin Gellért premontrei atya előadást tart 2015. április 22-én, szerdán  17 óra 30 perces kezdettel, melynek során a februári előadásának témáját folytatja:  „Exorcismus – az Egyház küzdelme a gonosz lélek ellen  2.”

Helyszín: a pesti ferencesek Szent Ferenc terme (V., Ferenciek tere)

Az előadást megelőzően Gellért atya szentmisét mutat be a római rítus hagyományos formájában a templom Szent Ferenc mellékoltáránál 16.45-kor.

NAGYHETI PROGRAM

A vastagon szedett liturgiák a gyömrői Nepomuki Szent János Öregtemplomban, a dőlten szedett liturgiák pedig a Teleki-kastélyban lesznek.

A napközi imaórák időpontja csütörtökön, pénteken és szombaton a következő:

07.00: Príma
09.00: Tercia
12.00: Szexta
15.00: Nóna
20.30: Kompletórium

NAGYSZERDA (április 1.)

21.00: Nagycsütörtöki lamentáció

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 2.)

09:30: Közös bűnbánati liturgia
17.00: Szentmise, az Oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás

21.00: Nagypénteki lamentáció 

NAGYPÉNTEK (április 3.)

15:30: Keresztúti ájtatosság
17.00: Előszenteltek liturgiája (János-passió, kereszthódolat), vesperás, a szentsír megnyitása (innentől kezdve a nagyszombati vigíliáig szentsír-őrzés)
21.00: Nagyszombati lamentáció 

NAGYSZOMBAT (április 4.)

19.00: Feltámadási szertartás (tűzszentelés, Exsultet, próféciák, keresztvízszentelés, allelujás szentmise, feltámadási körmenet), kompletórium egyénileg

HÚSVÉTVASÁRNAP (április 5.)

06.00: Húsvéti matutínum
08.00: Szentmise húsvéti misztériumjátékkal

13:00 Énekelt szentmise Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály templomban

Minden évben ft. Dóka Tamás gyömrői plébános atya jóvoltából, a nagyheti perselyadományok közösségünknél maradhatnak. Ezeket a bevételeket rendszerint a budapesti liturgikus életünk körüli kiadások fedezésére fordítjuk.

IDÉN A GYÖMRŐI PERSELYADOMÁNYOKAT AZ EGYHÁZZENEI ÉLETÜNK FENNTARTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE FOGJUK FORDÍTANI.

NAGYHETI SZERTARTÁSOK ÉS JELENTKEZÉS – FRISSÍTVE 03.27.

P1010337

Idén is megszervezésre kerülnek a szent háromnap szertartásai, a szokás szerint Gyömrőn. Honlapunkon átmenetileg külön menüpontot hoztunk létre a nagyheti szertartásokkal kapcsolatos információk számára NAGYHÉT-GYÖMRŐ névvel (baloldalt, felül, piros kiemeléssel található a városok felsorolása előtt).  Az oldal tartalmát folyamatosan frissítjük, ezért érdemes rendszeresen visszalátogatni!

FIGYELEM!
A JELENTKEZÉS LEZÁRULT!

Miután valószínűleg idén lesz utoljára Gyömrőn a régi rítusú nagyhét (a Teleki-kastély várható felújítása miatt), ezért különösen buzdítjuk a kedves testvéreket a részvételre, hiszen a szent háromnap eddig megszokott lelkigyakorlatszerű megtartására bizonytalan, hogy lesz-e a jövőben lehetőségünk. Ezúton is kérjük a kedves testvéreket, hogy a nagyböjti kiemelten kegyelmi időszakban, a budapesti közösség teljes liturgikus életének jövőjéért is imádkozzanak!

 

Könyvbemutató

MRH_SP_series_doc

Hosszú évek kutatói, szerkesztői és gyakorlati ta­pasz­talatának eredményeképpen, intenzív műhely­munka után megjelent a háromkötetes

PSALTERIUM STRIGONIENSE

Esztergom, és általa az egész középkori Magyarország zsolozs­májának alapját jelentő szertartáskönyv kétnyelvű, kot­tázott, történetileg minden részletében hiteles, egyszersmind gyakorlati használatra szánt kiadása.

A kötetet 2015. március 27-én, pénteken délután 4 órai kez­dettel az ELTE BTK Trefort-kerti kampuszának F épületé­ben (234-es terem) mutatja be a sorozatszerkesztő és lektor, Déri Balázs professzor, majd Szovák Kornél középkor­kutató, az MTA doktora ismerteti a munka hátterét, el­ve­it és jelentőségét a könyv készítőivel folytatott ke­rek­asz­tal-beszélgetés keretében. A bemutató lezárásaként sor kerül a pszaltérium kipróbálására, a kiadó pedig a helyszínen kedvezményes áron biztosít lehetőséget a kivételes igé­nyes­séggel készült kötetek megvásárlására.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel vár az egyetem Val­lástudományi Központja, Latin Tanszéke, az Argumentum Kiadó és mindenekelőtt szerzőtársai nevében:
Földváry Miklós István

A sorozatról, köteteiről bővebben: http://latin.elte.hu/mrh