NAGYHETI PROGRAM

A vastagon szedett liturgiák a gyömrői Nepomuki Szent János Öregtemplomban, a dőlten szedett liturgiák pedig a Teleki-kastélyban lesznek.

A napközi imaórák időpontja csütörtökön, pénteken és szombaton a következő:

07.00: Príma
09.00: Tercia
12.00: Szexta
15.00: Nóna
20.30: Kompletórium

NAGYSZERDA (április 1.)

21.00: Nagycsütörtöki lamentáció

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 2.)

09:30: Közös bűnbánati liturgia
17.00: Szentmise, az Oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás

21.00: Nagypénteki lamentáció 

NAGYPÉNTEK (április 3.)

15:30: Keresztúti ájtatosság
17.00: Előszenteltek liturgiája (János-passió, kereszthódolat), vesperás, a szentsír megnyitása (innentől kezdve a nagyszombati vigíliáig szentsír-őrzés)
21.00: Nagyszombati lamentáció 

NAGYSZOMBAT (április 4.)

19.00: Feltámadási szertartás (tűzszentelés, Exsultet, próféciák, keresztvízszentelés, allelujás szentmise, feltámadási körmenet), kompletórium egyénileg

HÚSVÉTVASÁRNAP (április 5.)

06.00: Húsvéti matutínum
08.00: Szentmise húsvéti misztériumjátékkal

13:00 Énekelt szentmise Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály templomban

Minden évben ft. Dóka Tamás gyömrői plébános atya jóvoltából, a nagyheti perselyadományok közösségünknél maradhatnak. Ezeket a bevételeket rendszerint a budapesti liturgikus életünk körüli kiadások fedezésére fordítjuk.

IDÉN A GYÖMRŐI PERSELYADOMÁNYOKAT AZ EGYHÁZZENEI ÉLETÜNK FENNTARTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE FOGJUK FORDÍTANI.