KÜLDETÉS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A közösség a nemzetközi Foederatio Internationalis Juventutem egyesület magyarországi tagszervezeteként végzi tevékenységét. Célja elsősorban a Katolikus Egyház nyilvános istentiszteletének (szentmise, zsolozsma), azon belül is kifejezetten a római rítus hagyományos formáinak ápolása által az ifjúság megszentelődésének elősegítése. A nemzetközi egyesületet 2004-ben alapították, azóta működik a budapesti közösség is. 2007 óta Dr. Osztie Zoltán plébános atyának köszönhetően a Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban vasárnaponként rendszeresen régi rítusú szentmisék ünneplésével van jelen. A közösség a Főplébánia valamennyi templomában ünnepnapi, ill. hétköznapi régi rítusú szentmisék szervezésével, valamint az új rítusú szertartásokon való énekes- és oltárszolgálattal tesz tanúságot a Római Rítus két formája közötti kölcsönösségről. A közösség által szervezett liturgiákat a Gödöllői Premontrei Perjelség papjai látják el. A közösség imádságos gerincét a rendszeres vasárnapi szentmiséken túl, a zsolozsma nyilvános és ünnepélyes végzése alkotja.

Vezető: Kiss Bertalan

Káplán: ft. Kovács Ervin Gellért O.Praem.

Foederatio Internationalis Juventutem hivatalos jóváhagyó oklevele: http://juventutem.hu/wp-content/uploads/2014/12/2015-11-04-Affiliation-Certificate-Juventutem-Hungary.pdf

RIPORTFILM A JUVENTUTEM MAGYARORSZÁGRÓL ÉS A BELVÁROSI RÉGI RÍTUSÚ KÖZÖSSÉGRŐL

http://nava.hu/id/3029036/

FOEDERATIO INTERNATIONALIS JUVENTUTEM (www.juventutem.org)

Káplán: ft. Armand DeMallery FSSP

Elnök: Kiss Bertalan

Titkár: Paul Schulz

Kincstárnok: Cosimo Marti

A nemzetközi szervezetet számos bíboros és püspök támogatja, alapítása óta sok támogató levelet kapott a legfontosabb vatikáni dikasztériumok vezetőitől. Ezek elsősorban angolul elérhetőek a http://juventutem.org/approvals/ cím alatt, ahol az alábbi levél magyar fordításban is olvasható:

Kedves fiataljai a Nemzetközi Juventutem Szövetségnek!

Ti az egyházi hierarchiát tisztelő, fiatal katolikusok vagytok, akik a római liturgia “forma extraordinariá”-jához, s különösen XXIII. Boldog János Misekönyvéhez kötődtök. Bátorítalak Benneteket célotok elérésében, hogy megszentelődjetek az Egyház római hagyományai által. Az Ázsiában, Európában, Afrikában, Amerikában és Óceániában jelen levő kis csoportjaitok a régebbi formák egyetemes vonzerejét szemléltetik a római liturgiában, amelynek különleges transzcendenciája így a legkülönfélébb kultúrákat köti össze. Ezen a liturgián keresztül különleges segítséget kaptok, hogy jobban megismerjétek és szeressétek a mi Urunk Jézus Krisztust és az ő Egyházát, amint azt a Szentatya írta 2007. július 7-én: “Közvetlenül a II. Vatikáni Zsinat után arra lehetett számítani, hogy az 1962-es Misekönyv használatának igénye csak az idősebb nemzedékre korlátozódik, amely azzal együtt nőtt fel, ám időközben nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a liturgikus formát a fiatalok is felfedezték maguknak, megérezték az abban rejlő vonzerőt, és megtalálták benne a Legméltóságosabb Oltáriszentség Misztériumával való találkozás kifejezetten rájuk szabott módját.” (A Summorum Pontificum motu proprióhoz írt kísérőlevél a világ püspökeihez.) Az Eucharisztia Szentsége iránti tisztelet jeleként a ti Juventutem Szövetségetek egy szentségtartót választott jelképül. Azt is tudom, hogy jelen lesztek a jövő júniusban tartandó québeci Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Újólag buzdítalak hát Benneteket a keresztény ájtatosságban és barátságban való növekedésre, az Egyház római hagyományain keresztül. Tudjátok belőle a megszentelődés mindig mélyebb fokát meríteni, amely Krisztus szeretetének lelkes tanúivá tesz Benneteket, az ő Egyházának közösségében.

Darío Castrillón Hoyos bíboros,

az Ecclesia Dei Pápai Bizottság elnöke

Vatikán, 2008. január 17-én