Könyvbemutató

MRH_SP_series_doc

Hosszú évek kutatói, szerkesztői és gyakorlati ta­pasz­talatának eredményeképpen, intenzív műhely­munka után megjelent a háromkötetes

PSALTERIUM STRIGONIENSE

Esztergom, és általa az egész középkori Magyarország zsolozs­májának alapját jelentő szertartáskönyv kétnyelvű, kot­tázott, történetileg minden részletében hiteles, egyszersmind gyakorlati használatra szánt kiadása.

A kötetet 2015. március 27-én, pénteken délután 4 órai kez­dettel az ELTE BTK Trefort-kerti kampuszának F épületé­ben (234-es terem) mutatja be a sorozatszerkesztő és lektor, Déri Balázs professzor, majd Szovák Kornél középkor­kutató, az MTA doktora ismerteti a munka hátterét, el­ve­it és jelentőségét a könyv készítőivel folytatott ke­rek­asz­tal-beszélgetés keretében. A bemutató lezárásaként sor kerül a pszaltérium kipróbálására, a kiadó pedig a helyszínen kedvezményes áron biztosít lehetőséget a kivételes igé­nyes­séggel készült kötetek megvásárlására.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel vár az egyetem Val­lástudományi Központja, Latin Tanszéke, az Argumentum Kiadó és mindenekelőtt szerzőtársai nevében:
Földváry Miklós István

A sorozatról, köteteiről bővebben: http://latin.elte.hu/mrh