Kecskemét

 Kecskeméti Liturgikus Kör

Kecskemét

 

A Kecskeméti Liturgikus Kör 2007-ben alakult a hagyomány szellemében végzett igényes liturgia ápolására. Magunkévá tettük XVI. Benedek pápa azon szándékát, hogy a római rítus két formája kölcsönösen gazdagítsa egymást. Liturgikus tevékenységünket a kecskeméti piarista templomban 2009 szeptemberében kezdtük el Fórián-Szabó Zoltán piarista plébános atya támogatásával.

Vasárnaponként a 12 órakor kezdődő mise a megreformált liturgia szerint, de hagyományos szellemben (ad orientem), ünnepélyes formában, népes diákasszisztenciával zajlik.

A tanév során minden hétfőn este ünnepélyes vesperást éneklünk a Népzsolozsma szerint.

Havonta kétszer a hagyományos római (tridenti) rítus szerint mutat be misét Galaczi Tibor piarista atya, ebből az egyik énekelt formában (Piarista Liturgikus Kórus ill. Terenyei László kántor úr), diákasszisztenciával zajlik.

A liturgikus kör tagjai:
dr. Acél Zsolt SchP
Galaczi Tibor SchP
Telek Péter-Pál
Talmácsi József

Információ:

www.missakecskemetiensis.net