In principio

Laudetur Iesus Christus!

Nagy örömömre szolgál, hogy megírhatom az első bejegyzést, ami erre az új honlapra felkerül. Az alábbiakban megkísérlem összefoglalni azt a hosszú folyamatot, amely végül idáig vezetett, ezzel is mintegy megadva az irányát a későbbieknek.

A római zarándokutak

A Szent Péter Bazilika Trónus Oltára

A Szent Péter Bazilika Trónus Oltára

2012-ben voltam kint Rómában először feleségemmel, az abban az évben először megrendezett Populus Summorum Pontificum nemzetközi zarándoklaton, amelynek célja a hálaadás volt a Summorum Pontificum kezdetű motu proprio-ért, Szent Péter trónusánál és az Ő utódánál. Ebben a dokumentumban oszlatta szét XVI. Benedek pápa azt a homályt, amely addig a Római Rítus korábbi és jelenlegi használata fölött lebegett: a régebbi, Szent XXIII. János pápa által kiadott misekönyvet a római rítus rendkívüli, a Boldog VI. Pál pápa által közzétett új liturgikus rendet pedig rendes formának nevezte el. Ezzel a rítus két használatát egyenlő jogállásra emelte, egyúttal minden latin rítusú pap számára szabadon végezhetővé tette.

Mi voltunk az egyedüli magyarok, akik részt vettünk a zarándoklaton, így nem kisebb feladat hárult ránk, mint Magyarország közösségeinek reprezentálása Rómában. Volt szerencsénk találkozni Nicola Bux atyával, aki  2011. novemberében járt Budapesten könyvének bemutatója alkalmával, az olasz Juventutem tagjaival, valamint a római FSSP papjaival, köztük Joseph Kramer FSSP atyával, aki a római személyi plébánia, a Santissima Trinita dei Pellegrini templom plébánosa.

A zarándoklat óriási lelki élmény volt számunkra, sosem felejtem el, amikor életünkben először a Szent Péter bazilikába, egy durván ezer főt számláló menet részeként a főkapun léphettünk be, miközben a nícea-konstantinápolyi hitvallást énekeltük latinul.

P1080397

2013-ban is ellátogattam Rómába ugyanerre a zarándoklatra, ezúttal Rihmer Zoltán barátom társaságában. Az előző év élménye megerősödött, és már akkor megszületett a fejünkben a gondolat: valahogyan aktívabban be kellene kapcsolódni a nemzetközi véráramba. Ezúttal találkoztunk és beszélgettünk Athanasius Schneider püspök atyával, akinek a Corpus Chritsti című könyvének római bemutatóján részt is vettünk. Kifejezte örömét, hogy Magyarországon is szépen ápolják a hagyományos formákat és beszélt arról a vágyáról, hogy meglátogassa országunkat. Schneider püspök különösen is kötődik a volt keleti blokk országaihoz, és Magyarország az egyetlen hely ezek közül, ahol még nem járt.

Picture 197

Úton a Szent Péter bazilikába

A 2014-es zarándoklat volt a fordulópont, amikor is tizenheted magammal, köztük Kovács Ervin Gellért O.Praem. atyával, Balogh Károly perbetei plébános atyával és Takács Dénes jánoki plébániai kormányzó atyával utazhattam együtt. A korábbi két zarándoklat élményei egymás hatványára emelkedtek: a buszban a teljes zsolozsmát végigénekelhettük, az atyáknak lehetősége adódott, hogy a Szent Péter bazilikában misézhessenek (így nekünk is, hogy ministrálhassunk ugyanott), valamint részt vehettünk az idén már nagyon is professzionálisan megszervezett zarándoklat programjain, liturgiáin.

DSC_0269

A zarándokok egy része Norcia főterén

A zarándoklat hivatalos programjától eltérve az olaszországi tartózkodásunkat egy kitérővel kezdtük Magione-ba, a Templomos Lovagrend központjába, ahol a nagymester, dom. Marcello Alberto Cristofani della Magione gróf látott minket vendégül.

lovagok

Szentmise a lovagok kápolnájában és vacsora a refektóriumban

Rómában alkalmunk volt találkozni Raymond Leo Burke bíboros atyával, aki a zarándoklat csúcspontján a Szent Péter bazilika trónus oltáránál pontifikált ünnepélyes főpapi nagymisét. A zarándoklat vége felé megismerkedtünk Walter Brandmüller bíboros atyával, aki a zarándoklat zárónapján, Norciában az ottani hagyományos szellemű bencés kolostorban, a rendház vezetője Cassiam Folsom OSB atya által bemutatott  ünnepélyes szentmisén mondott beszédet és adta át szentatyánk, Ferenc pápa üdvözletét és apostoli áldását.

cardinales

Brandmüller és Burke bíborosok

Rajtuk kívül rengeteg pappal és szerzetessel találkoztunk, köztük Nicola Bux atyával is újra, aki Norciában megható, baráti fogadtatásban részesített bennünket.

Ilyen kegyelmekben gazdag zarándoklaton született meg a jelenlevőkben a gondolat, miszerint eljött az ideje annak, hogy hazai tevékenységünket nemzetközi szintre emeljük. A Foederatio Internationalis Juventutem (FIJ) szervezet vezetőivel, George Steven-nel és Armand DeMalleray FSSP atyával Rómában személyesen is meg tudtuk beszélni ilyen irányú vágyunkat. 2014-ig a Szent Mihály Laikus Káptalan volt a hivatalos FIJ tagszervezet Magyarországon (sőt, társalapítója a FIJ-nek), ezért a vezetőkkel korábban is volt már kapcsolatunk. Jeleztük nekik, hogy a kisközösségi kereteket immár meghaladva, 2015-től csak mint Juventutem Magyarország szeretnénk végezni tevékenységünket.

P1130488

Armand DeMalleray FSSP és George Steven

P1130481

A Foederatio Internationalis Juventutem csoportjainak találkozója

A kezdeményezésünket meghallgatták, örömmel be is fogadtak, és az azóta is tartó levelezéseink során támogatásukról újra és újra biztosítottak.

Nagy öröm volt számomra, amikor Rómából hazatérve Földváry Miklóssal, a laikus káptalan akkori dékánjával megoszthattam ezeket a híreket, mivel elképzeléseink egybevágtak. Az ő támogatásával veszem át tőle a Juventutem hazai szervezetének vezetését. Ezúton is szeretnék neki köszönetet mondani a sok éves áldozatos munkájáért, amit  a közösségért végzett,  támogatásáért, bizalmáért, atyai gondoskodásáért és barátságáért.

A  Foederatio Internationalis Juventutem

FIJ

A nemzetközi szervezet saját karizmája a fiatalság megszentelődésének előmozdítása a római egyház hagyománya szerint. Ez a cél különösen aktuális manapság, amikor az egyre nagyobb paphiány és a kevés tartós házasság miatt az Egyház is és a társadalom is válságban van. A fiatalokból lesznek azok a papok, szerzetesek és szerzetesnők, valamint házasok, akiknek a mi korunkban az egyre nagyobb mértékben jelentkező szekularizációval, és az Ellenség szűnni nem akaró, egyre agresszívabb támadásaival szemben közvetlenül a frontvonalon kell felvenniük a harcot. Ez azt jelenti, hogy az Egyház egész közösségének, életkortól és nemtől függetlenül érdeke, hogy a fiatalság, tehát végső soron a jövő biztosított legyen.

A magyarországi szervezet feladata ezen felül az is, hogy az itthoni hagyományos szellemű, méltó és szép liturgia végzésével kapcsolatos kezdeményezéseket összefogja, egy olyan imádságos és lelki közösségbe, amely lehetővé teszi, hogy fáradozásaink ne egymással párhuzamosan, hanem egymásról tudva, egymással kapcsolatot tartva és egymástól segítséget kérve történjenek.

P1130283

Ebben a küldetésben, a Gödöllői Premontrei Perjelség adja a liturgikus alapot és a lelki vezetést. A rend a kezdetek óta elkötelezett a szép, méltó liturgia végzése és a fiatalság Eucharisztikus és Máriás lelkületű nevelése mellett. Óriási kegyelem, hogy az ő gondozásuk alá tartozhatunk.

Bízunk benne, hogy tevékenységünket a lehető legszélesebb körű hazai együttműködéssel, minden olyan szervezettel közösségben tudjuk végezni, amelyek elkötelezettek a liturgia ápolása mellett. A 2015-ös évet szeretnénk e szervezetek, támogatók felkeresésére, illetve a hazai ernyőszervezet kiépítésére szánni.

Mindenkinek jó ismerkedést kívánok az új honlappal, az észrevételeket és javaslatokat szeretettel fogadjuk, főleg most a kezdeti időszakban.

Külön köszönetet szeretnék mondani elsősorban Osztie Zoltán plébános atyának, akinek a kitartó támogatása nélkül nem juthattunk volna el idáig, továbbá mindenkinek, aki áldozatos munkájával hozzájárult e kezdeményezésnek a kivirágzásához.

Ezúton kívánok kegyelmekben gazdag békés újesztendőt, és kérem a kedves testvérek imáit, hogy az új szervezet méltóképpen és jól tudja szolgálni az Anyaszentegyházat, annak tanításában és gyakorlatában egyaránt.

Kiss Bertalan

 

Juventutem_hu

Post navigation