Hanula Gergely: Anyaszentnyelvünk – A „szent nyelvek” és a fordítás

anyaszentnyelvunk-1

Örömmel hirdetjük, hogy az ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának új kiadványa jelent meg, mely ezen a linken keresztül rendelhető meg. Az ajánlót Dr. Földváry Miklós István írta:

A XX. század során addig soha nem látott ütemben és mértékben változott a kereszténység szent szövegeinek nyelve, mind ami a Bibliát, mind ami a szertartásszövegeket vagy a vallásos tárgyú közbeszédet illeti. E változások olyan hagyományokat számoltak föl, amelyek kortól és felekezettől függetlenül voltak jellemzők az eredeti szövegekre és fordításaikra, és könnyen rokoníthatók a kereszténységen kívüli vallásos nyelvhasználat jelenségeivel. A jelen monográfia a modern nyelvészet eszközeivel közelíti meg a szent nyelv fogalmát és működését, illetve teszi mérlegre az újításokat és a mögöttük álló elméletet. Megérdemli, hogy a téma olyan alapműveként tartsák számon, amelynek ismerete nélkül többé nem folyhat érdemi párbeszéd a szent szövegek magyar fordításáról.