Gyümölcsoltó Boldogasszony Városlődön

Városlőd_1p

Barátunk, ft. Aradi László atya (fenti képen a diákonus) alábbi beszámolóját közöljük a 2017. március 24-i, a római rítus rendkívüli formájában, Városlődon, Gyömülcsoltó Boldogasszony ünnepén bemutatott szentmiséről.

 

*

 

Ünnepélyes a római rítus rendkívüli formája szerinti Szentmisét mutattak be Városlődön Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Néri Szent Fülöp Közösség szervezésében (http://www.szentfulop.hu/), közel 400 hívő és a Veszprémi Főegyházmegye több papjának részvételével. Az ünnepléshez kapcsolódóan személyes áldásban részesültek a jelenlévő édesanyák, hiszen Szűz Mária, aki alázatos szolgálóleányként méhébe fogadta az Üdvözítőt, minden édesanyának különösen is példaképe és közbenjárója. A zenei szolgálatot az Orlando Énekegyüttes látta el Vikman Pál vezetésével, az oltárszolgálatot a jelenlévő lelkipásztorok egyházközségeinek fiataljai, ministránsai adták, utóbbiak ezzel is tanúságot tettek a liturgiával kapcsolatos érdeklődésükről és elmélyültségükről.

Városlőd_2p

Az egyházmegye minden pontjáról érkező zarándokok a Szentmise után a helyi plébános, Simon Gábor atya által összeállított, liturgikus és kultúrtörténeti ritkaságokból álló egyházművészeti kiállítást tekinthették meg a község Művelődési Házában. Ezt a Néri Szent Fülöp Közösség tagjai által szervezett szeretetvendégség és jó hangulatú közösségi együttlét követte, amelynek során sok új ismeretség született, még inkább egy családdá kovácsolva a jelenlévőket.

Városlőd_3p

A régi római rítus – mint az Egyház értékes öröksége – mélyen megérintette a Szentmisén részt vevő papokat és a híveket egyaránt, csöndes áhítata, szépsége és emelkedettsége méltó keretet adott a nap csodálatos titkának, a Megtestesülés mély örömének a megünneplésére. A jelenlévők átérezhették azt az igazságot, amelyet a nagy pápa, XVI. Benedek az Egyház liturgikus gazdagságára vonatkozóan így fogalmazott meg: „Amit az előző nemzedékek szentnek tartottak, a mi számunkra is szent és nagyszerű marad, és nem lehet egyik pillanatról a másikra teljes egészében megtiltani vagy egyenesen károsnak ítélni. Mindnyájunknak javára szolgál, ha megőrizzük azokat a gazdagságokat, amelyek az Egyház hitében és imádságában növekedtek, ha megadjuk nekik az őket megillető helyet.” (XVI. Benedek: Kísérő levél a Summorum Pontificum motu propriohoz, 2007.)

Városlőd_4p

Videó felvétel a szentmiséről: