Elöljáró választás, Gödöllő

2000px-Shield_of_the_Premonstratensians.svg

Nagy örömünkre szolgál hírül adni a Gödöllői Premontrei Perjelség alábbi hírét:

 

Rendi közösségünk, a generális apát és a csornai prépost jelenlétében 2015. február 6-án választó káptalant tartott.
A Gödöllői Premontrei Perjelség új kormányzó perjele Balogh Péter Piusz O.Præm. lett.

Köszönet illeti Ullmann Péter Ágoston O.Præm. leköszönő elöljárót, aki sok éven át áldozatos munkával látta el a vezetés feladatát.
Isten áldását és a szentek közbenjárását kérjük az új kormányzó perjel munkájára és az egész közösség életére!
Kérjük a testvérek imáját és támogatását!

 forrás: http://premontrei.hu/blog/2015/02/07/eloljaro-valasztas/

Ad multos annos!

Piuszatya-199x300

Balogh Péter Piusz O.Præm.