Burke bíboros látogatása Csehországban

Őeminenciája Raymond Leo Burke bíboros októberben látogatást tett Csehországban. Alább közöljük Takács Dénes jánoki plébániai kormányzó atya beszámolóját az eseményről.

*

Raymond Leo Burke bíboros csehországi látogatása

Őeminenciája Raymond L. Burke bíboros, a Máltai Lovagrend patrónusa két polgári társulás meghívására érkezett Csehországba. Elmondása szerint soha nem járt ebben az országban.

A látogatás hivatalos programja 2016 október 12.én, szerdán kezdődött október 15.én, szombaton ért véget. A bíboros kedden érkezett repülővel Prágába, ahol a prágai érsek, Dominik Duka bíboros ünnepi ebéddel fogadta, majd kíséretével a Dél Csehországi Vyssí Brod /ném. Hohenfurth, lat. Altovado/ciszter apátságba utazott. A helyi szerzetesek fokozatosan áttértek a régi rítusra, a Summorum Pontificum megjelenése után kizárólag hagyományos rítus szerint végzik a liturgiát a ciszter misekönyből, amely 1962-ben érvényes volt és a zsolozsmát is a Szent Benedek Regulájában leírt mód szerint éneklik.

Az apátságot 1259ben alapították. Itt található több kincs között IV. Béla magyar király idejében készült feszület, az ún. Zawish-kereszt, amely jegy-ajándék gyanánt került az apátságba, és Csehországban a legféltettebb műkincsek közé tartozik. Az apátság honlapja: http://klastervyssibrod.cz/

A főpapi szentmise október 12.én, szerdán 9 órakor kezdődött. Az aszisztencia a bíboros urat az apátsági templom kapujában fogadta, ahová cappa magnában érkezett. Hagyományos módon zajlott a litugia menete, ahogyan azt az éves Szentkúti zarándoklatról is ismerjük. A ministri sacri feladatait cseh papok és szerzetesek biztosították, a ministránsok pedig a helyi fiatalok és a Szlovákiából érkezett zarándokok közül kerültek ki. A helyi prior, Justin OCist atya felkérésére az első ceremonár e sorok írója, Takács Dénes felvidéki magyar áldozópap volt. A szentmisén a zenei szolgálatot a netolicei Literátske Bratstvo látta el. A főpapi szentmisén 150-200 résztvevő volt, amely hétköznap délelőtt Csehországban igen jó aránynak számít. A helyi plébániatemplomba vasárnapi misére 15-30 hívő jár, az Apátságba a régi rítusú konventmisére 70-90 ember minden vasárnap. A városka plébániatemplomában nincs szembemiséző oltár, a plébános hétköznap régi rítusban misézik, vasárnap cseh nyelven, de versus orientem.

Az alábbi linken látható egy video-felvétel részlet a szentmiséről, az Offertoriumtól a Sanctus-ig.

https://www.youtube.com/watch?v=VmKyR8n-MgI

0102

A szentmise végeztével a České Budejovicei püspök látta vendégül a bíboros urat, majd délután a Dél-Csehországi Egyetemen tartott előadást a bíboros úr: Kitartani Krisztus igazságában: a házasságról, a természeti törvényről és az Egyház tanításáról címmel.

Itt elmondta, hogy az Egyház tanítása változatlan, a bűn bűnnek számít, és az érvényes házasság felbonthatatlan, valamint, aki tartósan bűnben él, nem járulhat szentségekhez.

Október 13.án a bíboros úr Brno-ba utazott tovább, Brünnbe, ahol „Az élet evangéliuma és az új evangelizáció“ címmel tartott előadást az egyik egyetemen, egy konferencia keretében, amely az élet védelméről szólt a fogantatástól kezdve.

Másnap reggel a Szűz Mária Mennybevétele Bazilikában tartott püspöki csendes misét. Ezen a szentmisén reggel 7 órakor 70 résztvevő volt.

03

04

Október 14.én Prágában a Strahovi Premontrei Apátságban este 18 órától részt vett egy könyvbemutatón. Peter Kwasniewsky amerikai professzor könyvének cseh fordítását mutatták be. Resurgent in the Midst of Crisis: Sacred Liturgy, the Traditional Latin Mass, and Renewal in the Church. Feltámadás a porból: a hagyományos liturgia és az Egyház megújulása. A könyv népszerű módon, közérthetően beszél a régi rítushoz való visszatérés fontosságáról és annak gyümölcseiről.

05

06

Szombaton, október 15.én reggel a templom mellékoltárain a Krisztus Király intézet jelenlévő elöljárója valamint papjai és más zarándok papok először magánmiséket mutattak be. Nekem sikerült Szent Norbert sírjánál szentmisét bemutatni, nagy élmény volt ez a csendes szentmise.

07

Délelőtt 10 órától főpapi szentmise / missa pontificalis / volt a Strahovi Premontrei Apátság templomában, a főoltáron, Szent Norbert sírja közelében. A szentmisén mintegy 300 résztvevő volt jelen. Az asszisztenciát a Krisztus Király Intézet tagjai és egy pár prágai ministráns biztosították. Az egyházzenét az egyik prágai kórus szolgáltatta, kiváló orgonaművész improvizált a szentmise megfelelő helyein. A szentmisén részt vett a strahovi apát, a Máltai lovagok prágai nagymestere, néhány premontrei szerzetes, zarándok papok mind a kórusban, mind a hívek között. Sok fiatal volt, 1 az 1hez volt a férfiak és nők aránya a szentmisén.

Lucie Horníkova fényképei az alábbi linken találhatóak.

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/3fc519f1-cfde-4f82-9d12-001cee2b5f05

A bíboros úr látogatását nagy érdeklődés kísérte, mind a hívek, mind a sajtó részéről.

 

*

 

További képek, beszámoló és a bíboros úr prédikációja angol nyelven az alábbi linken érhető el:

http://www.newliturgicalmovement.org/2016/10/photos-and-sermon-from-cardinal-burkes.html