Budapest

Belvárosi Főplébánia

Minden vasárnap 12:00-kor énekelt szentmise a római rítus rendkívüli (régi) formájában Belvárosi Szent Mihály-templomban (1056 Budapest, Váci utca 47/b)

Gyóntatás a szentmise előtt 20 perccel.

Plébános / templomigazgató: dr. Osztie Zoltán

Celebráns:  Kovács Ervin Gellért O.Praem.

Orgonista: Sándor Bence / Dr. Lázár Norbert / Lendvai Gyula
Asszisztencia-magiszter: Kiss Bertalan
Zenei koordinátor: T. Nényei Gábor

Plébánosi megbízó levél: 1609_001

Minden évben indul felnőttkatekézis Gödöllőn, amelyre a premontrei atyák várják mindazon hívek jelentkezését, akik a rendkívüli formában kívánnak részesülni a keresztség vagy bérmálkozás szentségeiben, továbbá elsőáldozásra vagy házasságkötésre készülnek. Bővebben erről a Katekézis menüpontban.

A szkóla és az asszisztencia egész évben várja azon testvérek jelentkezését, akik a szent liturgiában énekes- illetve oltárszolgálattal is részt kívánnak venni. Jelentkezni személyesen a sekrestyében illetve e-mailben a szkóla és asszisztencia vezetőinél lehet. Bővebben a zenei életről itt.

RIPORTFILM KÖZÖSSÉGÜNKRŐL:

http://nava.hu/id/3029036/

A teljes liturgikus naptár, tehát a hétköznapra eső ünnepek és zsolozsmák időpontja és helyszíne is az alábbi táblázatban található:

Liturgikus naptár a 2018. polgári évre

Minden kedden és vasárnap, a délután 16:00 órakor kezdődő, a Gödöllői Premontrei Perjelség papjai által celebrált szentmise után vesperást éneklünk a Belvárosi Szent Mihály-templomban.

Minden csütörtökön este 18:00 órakor polifón vesperást énekel a Premontrei Kántorátus a Belvárosi Szent Mihály-templomban.

 

Páratlan héten, szerdán, 16:45-kor, régi rítusú csendes mise a Belvárosi Ferences-templomban (1053 Budapest, Ferenciek tere 9.)

Templomigazgató:Kárpáti Kázmér OFM

Celebráns: Kovács Ervin Gellért O.Praem.
Információ: Kudari Enikő (kudari.eniko@gmail.com)