Beszámoló a nyári táborról – Takács Dénes atya írása

Az idén is megrendezésre került a régi rítushoz kötődő hívek, családok, klerikusok nyári találkozója, együttléte. A helyszín Sopron volt, a Szent György plébánia a belvárosban.

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium biztosította a szállást, kényelmes, saját zuhanyzós, modernül berendezett szobáiban, valamint a Szent Benedek Idősek otthona az étkezést, amely nagyon finom volt.

Minden feltétel adott volt arra, hogy újra, a nyár közepén, kicsit kizökkenve a hétköznapokból, az egyház hivatalos imája, a zsolozsma ritmusában töltsük el ezt a hetet. Minden nap a Laudessel kezdődött, amit követett a közös, énekes szentmise. Négy napon át – szerdától szombatig solemnis misében lehetett része a tábor lakóinak és az érdeklődőknek: a ”hárompapos” mise az egyik legtökéletesebb formája az Isten iránti hódolatunk és tiszteletünk kifejeződésének. Ettől magasabb szintet csak a püspöki mise képvisel, a missa pontificalis. Erre régiónkban csak nagyon ritkán, különleges alkalmakkor kerül sor (Magyarországon évente egyszer, a Juventutem által szervezett Peregrinatio Fidei-n: www.peregrinatio.hu szerk.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A reggeli után minden nap elénekeltük a napi harmadik imaórát, a Terciát, majd a délelőttök tanulással teltek, ki – ki megtalálhatta a számára legszükségesebb, vagy legkedvesebb témát: a papok és a ministránsok a szentmise asszisztenciájában tökéletesedtek Kovács Gellért O.Praem. atya és Kiss Bertalan segítségével. A hívek a latin tudásukat próbálták elmélyíteni és csiszolni ifj. Paulus Frigyes vezetése alatt, és akik aktívan énekelnek a régi rítusú miséken, ezt a hetet is gregorián tudásuk elmélyítésével töltötték, Muntag Lőrinc irányításával.

20150729_10263820150729_102751


Délben a Sexta imaórát énekeltük, majd ebéd következett. Ebéd után kis pihenő.

Három órakor a Nóna imaóra éneklésével folytatódott a nap, majd meghívott előadók különféle témákban tartottak nagyszerű előadásokat. Hallhattunk a családokat érintő problémákról, veszélyekről is kihívásokról, és az ezekre adható válaszokról Ft. Dr. Osztie Zoltán atyától, a Budapest-Belvárosi Főplébánia plébánosától, a KÉSZ elnökétől. Szerdán Ft. Dr. Alácsi Ervin katonai ordinariátusi áldozópap Bellarmin Szt. Róbert tanításával ismertetett meg minket, aki konkrét témákban kritizálta a protestáns reformációt elindító Luthert és Kálvint. Csütörtökön Kovács Gellért O.Praem. atya tolmácsolta Roberto de Mattei gondolatait a Summorum Pontificumról, mint válaszról a szekularizációra. Pénteken Török József atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora tartott érdekes előadást, egy francia papról, Jacques Paul Migne-ről, aki vállalkozott többek között arra, hogy kiadja sok-sok kötetben az Egyházatyák írásait latin és görög nyelven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA P1180045

 

Az előadások után lehetőség volt még folytatni a beszélgetést, illetve szabad idő volt, városnézésre, pihenésre.

Minden este 7 órakor énekeltük a Vesperást, asszisztenciával, orgonakísérettel. Utána ismét szabadidő következett, majd este 9 órakor volt a Completórium, a napot lezáró imaóra a Salve Reginával. Így telt minden egyes nap, imával kezdve, imával végezve.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA P1170960

Szombaton, Szent Péter Bilincseinek ünnepén a tábor ünnepélyes solemnis szentmisével zárult, a Soproni Bencés – ”Kecske” templomban.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1180098

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jó volt újra találkozni régi ismerősökkel és új embereket is megismerni, akiket összeköt Isten tisztelete és dicsérete, az ő ünneplése azzal a liturgiával, amellyel őseink is ünnepelték és magasztalták őt, évszázadok során.

20150729_173505

Mai rohanó világunkban a régi liturgia egy biztos pont, amely visszanyúl az évszázadok áhítatához, és a jelenbe hozza a szentet, a misztériumot, mintegy megállítja az időt.

Hálás köszönet jár a tábor szervezőinek, a Szentesi házaspárnak, Kiss Bertalannak családjával, valamint Kovács Gellért O.Praem. atyának, akik idén fáradhatatlanul szervezték és vezették e nyári tábort, valamint az egész év folyamán biztosítják a régi liturgia méltó és felemelő ünneplését a Fővárosban.

P1170978

Személy szerint ez alatt a hét alatt mélyült a tudásom az ünnepélyes – solemnis – miséről, megtanulva tökéletesebben az egyes szerepeket: celebráns, diakónus, szubdiakónus, valamint a többi szolgálattevők feladatait. Remélem, a táborban elmélyített tudásomat kamatoztatni is lesz módom a mindennapokban, kassai régi rítusú hívek és ministránsok csoportja körében, átadva nekik is a rítus végzésének mind pontosabb módját, de nem megfeledkezve sohasem a régi rítus lényegéről, Isten imádatáról és a Keresztáldozat megjelenítéséről.

Isten áldása legyen minden jóakaratú emberen, akik őszintén keresik Istent, és pont a régi rítus nyitja meg számukra azt az ajtót, amelyen keresztül egyre közelebb kerülhetnek hozzá, a Szenthez, a Titokzatoshoz.

Takács Dénes

jánoki plébániai kormányzó, Felvidék

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

A táborról készült képek a menüsor Képek/videók pontja alatt érhetőek el, vagy az alábbi linkekre kattintva:

http://juventutem.hu/nyari-tabor-2015-sopron/
http://juventutem.hu/nyari-tabor-2015-sopron-masodik-nap/
http://juventutem.hu/nyari-tabor-2015-sopron-harmadik-nap-gyaszmise-xix-nerszesz-peter-ormeny-katolikus-patriarkaert/
http://juventutem.hu/nyari-tabor-2015-sopron-negyedik-nap/
http://juventutem.hu/nyari-tabor-2015-sopron-utolso-nap/

A táborban elhangzott előadások és prédikációk hanganyagát hamarosan közzétesszük!