Beszámoló a 2016. évi Juventutem nyári táborról

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2016. augusztus elseje és hatodika között idén is megrendezésre került közösségünk nyári tábora Sopronban. A táborban vendégünk volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita, Bíró László tábori püspök, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Kelemen Áron OSB atya, Déri Balázs professzor és Katona Vilmos építész.

Plakát

A táborban történelmi jelentőségű esemény is történt: sok-sok év után először ünnepélyes pontifikális vesperáson officiált magyar főpásztor, Székely János püspök atya. A soproni domonkos atyák jóvoltából pedig közösségünk Szent Domonkos ünnepén hagyományos domonkos rítusú szentmisén vehetett részt, domonkos rendi templomban.

Alább olvasható egy rövid élménybeszámoló a táborról közösségünk egy ifjú tagjától.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*

Hát nem lángolt a szívünk?

Impressziók közösségünk nyári táborából

 

Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: “Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!” Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: “Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.

– Lk 24

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Hát nem lángolt a szívünk?” – tettük fel magunknak a kérdést közösségünk nyári tábora után többször is.

Valóban, ez az időszak lehetőséget biztosított számunkra, hogy Jézus társaivá szegődhessünk. Mindig újra és újra szükségünk van arra, hogy felevelenítsük magunkban Jézus központi szerepét életünkben, hogy ezen zarándokság alatt csak Rá szegezett szemmel haladhassunk az Örök Haza felé. Ez a tábor lehetőséget adott számunkra, hogy megújítsuk a Krisztura figyelésünk.

De miképp is tette ezt ez az esemény, ha nem egy lelkigyakorlatról volt szó? Mégcsak nem is egy prédikáció sorozatról. Hanem „nyaralásról”. Mégis, ha csak spirituális gyakorlatokban keresnénk a mi Urunkat, bizony könnyen szem elől téveszthetnénk Őt és lelki életünk egy köldöknézésbe válthatna. Ezért van szükségünk a karnális, húsba vágó „kegyes” gyakorlatokra, mint például a böjtölésre. Ezért van szükségünk arra is, hogy közösen együtt legyünk, azokkal akikkel szeretnénk és azokkal akikkel nem. Örülve és „elviselve” a másik jelenlétét. Ebben segített a nyári táborunk.

p1200266

„Odaértek a faluhoz.” A közös haladás megértését segítette az együtt megélt egy hetes program. Megengedte, hogy megláthassuk a másikban a keresztény testvért és bölcssségéből, butaságából, erősségéből, gyengeségéből, erőt meríthessünk magunk számára, valamint megerősíthessük a másikat is. Kiváló alkalmak voltak erre a közös reggelik, ebédek, a jó hangulatú vacsorák. A komoly eszemecserék mellett a könnyedebb beszélgetések is jól megfértek. Istennek szenteltek és világiak, papok és laikusok együtt ültek asztalhoz.

A közösség városnézése is segítette a másik megismerését, amely által a másikra figyelést is gyakorolhattuk, ami szeretet.

De ez a közösség csakis Istenben nyerheti el létjogosultságát.

p1200311

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1200063

„Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték.” Ez volt a tábor központi mozzanata. A szentmise áldozat bemutatása, melyben felismerhettük azt, ami a szemnek láthatatlan, de a hitnek nem, magát a Legszentebb Mi Urunkat.

A tábor minden napját a liturgia végzése keretezte. Együtt imádkoztunk a zsolozsmák nagy- és kishóráit ünnepélyes formában. A csúcspont pedig a szentmise solemnis végzése volt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tudatos és komoly asszisztencia volt a közösség segítségére a liturgikus cselekmények minél méltóbbá tételéhez, amelynek szépségét az ott jelenlévő szkóla dallamai is emelték.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kegyként éltem meg, hogy részt vehettünk egy hagyományos domonkos rítusú szentmisén is, ami szép példája volt a latin Egyház szokszínűségének és amely misének rendkívül átszellemült, méltóságteljes bemutatása példát állíthatott minden jelenlévő pap elé, de a laikusok elé is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Külön kiemelendő hogy részesei lehettünk egy főpapi ünnepélyes vesperásnak is, ahol megélhettük a kapcsolatot főpásztorunkkal, akivel együtt járunk az Úr nyomában.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket.”  Az apostolutódok a tábor egésze alatt jelen voltak és elsősorban a tanításuk által szolgálták közösségünket. Megtisztelő jelenlétük mellett több más előadónk is volt. Rendkívül érdekes előadások hangzottak el, többek között a latin himnuszköltészetről, a templomépítészetről és a katolikus családról. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy intellektuálisan is megközelíthessük, amiben hiszünk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p1200307

Ily módon megerősödve tértünk vissza mindennapi környezetünkbe, hogy itt az evangéliumi életet megélve, a Mi Urunk parancsa szerint “kovász” lehessünk. Feltesszük magunkban azóta is a kérdést, ha lanyhul a szeretet: “Hát nem lángolt a szívünk?”

 

Simon Gergely

p1200254

A tábor során készült fényképekből időrendben az alábbi linkeken érhető el válogatás:

Első és második nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-elso-es-masodik-nap/
Harmadik nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-harmadik-nap/
Negyedik nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-negyedik-nap/
Ötödik és utolsó nap http://juventutem.hu/nyari-tabor-2016-sopron-otodik-es-utolso-nap/