A Bukaresti Katolikus Orvosok Egyesületének levele a családszinódusra

2015-10-26
A nemrég befejeződött és sok vitát kavart XIV. Püspöki Szinódus résztvevőinek többsége bátran síkraszállt a családi élettel és a házassággal kapcsolatos hagyományos katolikus erkölcsi tanítás mellett. Roberth Sarah bíboros után egy katolikus laikus nő felszólalását közöljük.

*

ROMA, 2015 október 17.

Dr. Anca-Maria Cernea, a Victor Babes diagnosztikai és kezelési központ orvosa és a Bukaresti Katolikus Orvosok Egyesületének elnöke:

Szentatyám, kedves szinódusi atyák, kedves testvéreim!

A bukaresti katolikus orvosok egyesületét képviselem. A román görög katolikus egyház tagja vagyok.

Édesapám keresztény politikai vezető volt, akit a kommunisták 17 évre börtönbe vetettek. Szüleim jegyességre léptek, de csak 17 év után tudtak megesküdni. Édesanyám hosszú éveken át várt édesapámra, noha azt sem tudta, életben van-e még. Hősiesen hűségesek voltak Istenhez és jegyességükhöz. Példájuk mutatja, hogy Isten kegyelme áthidalhatja a szörnyű társadalmi körülményeket és az anyagi szegénységet.

Mi, katolikus orvosok, akik védjük az életet és a családot látjuk, hogy ez elsősorban szellemi harc. Az anyagi szegénység és a konzumerizmus nem elsődleges okai a család válságának. A szexuális és kulturális forradalom elsődleges oka ideológiai.

A Szűzanya Fatimában elmondta, hogy Oroszország tévedései az egész világon el fognak terjedni. Ez először erőszakos formában történt, a klasszikus marxizmus szerint, sok tízmillió ember meggyilkolásával. Most ugyanez folytatódik a kulturális marxizmus jóvoltából. Folyamatosság van Lenin szexuális forradalma, Gramsci és a frankfurti iskola, valamint a mai meleg és gender ideológia között. A klasszikus marxizmus át akarta alakítani a társadalmat a tulajdon erőszakos átvétele által. Most a forradalom mélyebbre hatol, át akarja fogalmazni a családot, a nemi identitást és az emberi természetet. Ez az ideológia haladónak nevezi önmagát. Valójában nem más, mint az ősi kígyó ajánlata, hogy az ember vegye kezébe az irányítást, foglalja el Isten helyét és ezen a földön keresse az üdvösséget. Ez egy vallási természetű tévedés, ez gnoszticizmus. A pásztorok feladata felismerni és figyelmeztetni a nyájat a veszélyre. “Keressétek tehát először az Isten országát és annak igazságát, és minden más hozzáadatik nektek.” Az Egyház küldetése a lelkek megmentése. A rossz ebben a világban a bűntől származik. Nem a jövedelem egyenlőtlenségéből vagy a klímaváltozásból.

A megoldás az evangelizáció és a megtérés. Nem az egyre nagyobb állami kontroll. Nem az egységes világkormány. Ezek ma azok az erők, melyek nemzeteinkre ráerőszakolják a kulturális marxizmust a születésszabályozás, a reproduktív egészség, a melegjogok, a gender nevelés és hasonlók formájában. Amire ma a világnak igazán szüksége van, az nem a szabadság korlátozása, hanem az igazi szabadság, a bűntől való megszabadulás. A megváltás. Egyházunkat betiltotta a szovjet megszállás. De 12 püspökünk közül egy sem árulta el a Szentatyával való közösséget. Egyházunk életben maradt hála püspökeink elszántságának és jó példájának, a börtönök és a terror elviselésében. Püspökeink felszólították híveiket, hogy ne kövessék a világot. Ne működjenek együtt a kommunistákkal. Most arra van szükség, hogy Róma mondja a világnak: “Bánjátok meg bűneiteket és térjetek meg Istenhez, mert az Isten országa közel van”.

Nemcsak mi, a katolikus laikusok, hanem sok ortodox keresztény is aggódva imádkozik ezért a Szinódusért. Mert azt mondják, ha a katolikus egyház enged evilági szellemének, minden más keresztény számára is nagyon nehéz lesz neki ellenállni.

 

forrás: (LifeSiteNews)